© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Atlas EKG v kazuistikách

EEZY Publishing 2024

vázaná333 str.
ISBN 9788088506270

obálka
999,-
899,-
SKLADEM

Dovolujeme si vám prezentovat novou monografii Atlas EKG v kazuistikách, jež je moderní verzí učebnice EKG v kontextu medicíny třetího tisíciletí. Když Willem Einthoven sestrojil v roce 1903 první elektrokardiograf (EKG) a v roce 1905 provedl první praktický telemedicínský přenos EKG na vzdálenost 1,5 km pomocí telefonní linky, byl to pro medicínu opravdový zázrak. Veškeré medicínské obory to ovlivnilo až do dnešních dnů a autor v roce 1924 obdržel za tento objev Nobelovu cenu za lékařství. V české medicíně se problematika EKG rozvíjela velmi dynamicky a objevily se první popisy typických EKG křivek frekventních diagnóz, jako jsou akutní infarkt myokardu, fibrilace síní, arteriovenózní blokády aj. v učebnicích Herlesových, Škodových a dalších velikánů naší interní medicíny. Některé EKG záznamy z období první republiky jsou nejen velmi zajímavé, ale i historicky cenné, jako je např. záznam křivky pana prezidenta Masaryka, jehož originál je pietně uchováván panem profesorem Alešem Linhartem na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Moderní výuka EKG začíná na lékařských fakultách již ve 2. nebo 3. ročníku v rámci interní propedeutiky a dále se rozvíjí v 5. a 6. ročníku v kontextu interní medicíny. Dnešní pohled na výuku EKG není dán pouze teoretickými znalostmi a memorováním křivek, ale především pochopením kontextu klinických obtíží pacienta, laboratorních a zobrazovacích metod a příslušného EKG obrazu. To je také cílem naší nové publikace EKG v kazuistikách, která bude doplněna navíc QR kódy pro zobrazení dynamických dějů (echokardiografie, selektivní koronarografie, CT angiografie aj.) tak, aby si čtenář lépe uvědomil vzájemné souvislosti jednotlivých vyšetřovacích metod a EKG křivky. Pevně věříme, že vás naše nová monografie a moderní přístup k výuce EKG napříč obory zaujmou.