© KAROLINUM PRESS 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

ALL PUBLICATIONS OFFERED HERE ARE IN STOCK

SEARCH:


ADVANCED SEARCH

košík

YOUR PURCHASE


0 ITEMS
PRICE: 0 INCLUDING VATHome page  >

NEW RELEASES:

Proměny hudební pedagogiky ve výzkumu a aplikacích

Kružíková Lenka - Luska Jiří

Kniha Proměny hudební pedagogiky vznikla jako odborný hudebněpedagogický materiál, který se soustředí na současná témata uměleckého vzdělávání a předkládá kapitoly s inovativními didaktickými a metodickými principy, vycházejícími z domácích i zahraničních výzkumů jednotlivých autorů a jejich zkušeno...

269,-
e-shop price
IN STOCK

Americká grafika tři století

Brodie Judith - Johnston Amy - Lewis Michael J.

Katalog, odhalující rozsah a rozmanitost sbírky washingtonské National Gallery of Art, upozorňuje na zásadní vývoj amerického umění a dějin grafiky, který představuje prostřednictvím téměř 200 mistrovských grafik od koloniální éry po současnost. Zastoupeno je tu přes 100 umělců, od Paula Reverea po ...

360,-
e-shop price
1-2 pieces

Amfitryon

Moliere

Antický mýtus o narození Herkula, zplozeného Jupiterem, který vzal na sebe podobu Amfitryona a vydával se před Alkménou za jejího manžela, posloužil za inspiraci Molierovi pro půvabnou a pikantní veršovanou komedii.

178,-
e-shop price
1-2 pieces

Analýza výtvarných materiálů

Šefců Radka - ed.

Publikace představuje zásadní instrumentální analytické metody využívané při průzkumu výtvarných děl. V jednotlivých kapitolách jsou vysvětleny principy a postupy zejména neinvazivních technik, jako je Ramanova a infračervená spektroskopie v reflexním módu, které byly v rámci projektu zavedeny do pr...

576,-
e-shop price
IN STOCK

Angiologie pro sestry

Hajdučková Adriana

Publikace se zabývá problematikou cévních onemocnění z pohledu sestry, popsány jsou nejčastější patologie postihující tepenný a žilní systém. V knize je také odborná medicínská část, kam jsou zařazeny základní definice a patofyziologie, etiologie, klinický obraz, diagnostické postupy a algoritmy a v...

314,-
e-shop price
1-2 pieces

Češi v Bulharsku

Jakoubek Marek - Budilová Lenka J.

Skladba publikace Češi v Bulharsku. Od osvobození Bulharska do konce druhé světové války sleduje dvojí cíl. Na straně jedné je výsledkem snahy o vytvoření souboru textů, který by - v rámci široce pojatého etnologicko-historického diskursu - reflektoval -aktuální dění na poli studia Čechů v Bulharsku...

268,-
e-shop price
IN STOCK

Estetická medicína a krása člověka

Měšťák Jan - Raková Hana - Štroblová Soňa

Kniha čtenáře uvádí do problematiky pojetí krásy napříč věky a představuje estetickou medicínu dnešního světa, kde kult těla patří k nejdůležitějším oblastem lidské existence. Autoři vás provedou všemi úskalími oboru, který dokáže napravit širokou škálu drobných i výraznějších estetických nedostatk...

269,-
e-shop price
1-2 pieces

Freedom

Junger Sebastian

A profound rumination on the concept of freedom from the bestselling author of The Perfect Storm 'Sebastian Junger bears witness to a hard-won and an uncertain new world, framed in vital and brilliant prose:

242,-
e-shop price
1-2 pieces

Geografie Edenu

Linhart Patrik

Geografie Edenu je kniha o umění, poesii a krajině, v níž autor pátrá po kořenech a výhoncích plíživé hrůzy, číhavého děsu a tichého zkoprnění. Ze svých osobních archivů Linhart vytahuje na povrch polozapomenuté či zcela opomíjené autory a jejich díla a svou originální interpretací nabízí jiný pohle...

359,-
e-shop price
IN STOCK

Germanische Provinz des Hospitalordens des Hl. J. von Gott bis 1780 I.

Jelínek Petr

Dieser Band ist der erste Teil eines wissenschaftlichen Projektes, der sich mit der Aufarbeitung der Geschichte des Hospitalordens des Hl. Johannes von Gott (im deutschsprachigen Raum auch Barmherzige Brüder genannt) in deren ersten Provinz nördlich der Alpen, Provincia Germania (Germanische Provinz...

2322,-
e-shop price
IN STOCK