© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Úspešnost integračních programu v obcích se sociálně vyloučenými

lokalitami

Wolters Kluwer 2024

brožovaná208 str.
ISBN 9788076768543

obálka
435,-
392,-
SKLADEM

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize:

"V této práci se budu snažit nalézt odpoved na otázku: ,Co a jak brání a co napo-máhá úspešnému naplnování cílu místních programu integrace obcí a jejich sociálne vyloucených lokalit?' Abych na ni mohl odpovedet, potrebuji znát práve ony faktory a jejich roli pro integraci obcí a jejich sociálne vyloucených lokalit. A ješte pred tím, než analyzuji faktory, které brání a které napomáhají úspešné integraci obcí a jejich sociálne vyloucených lokalit, potrebuji si položit a zodpovedet otázku ohledne úspešnosti. Co to vlastne je úspešnost?"

Kniha dále obsahuje prípadové studie trí obcí, ve kterých autor zjištuje, jak charakterizované faktory prispívají k úspešnosti místních programu integrace obcí a jejich sociálne vyloucených lokalit. Dve prípadové studie ukazují ruzné modely integrace, které je možné oznacit za úspešné. Jedna z prípadových studií ukazuje v protikladu integracní program, který je možné oznacit za neúspešný.

Kniha je urcena všem, kterí se zabývají integrací v obcích, a to nejen v teoretické rovine, ale i prímo v praxi obcí.