© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Vesnická obec na Moravě mezi osvícenstvím a zrušením poddanství

na příkladu privátních statků olomoucké kapituly

Matice moravská 2023

vázaná344 str.
ISBN 9788087709344

obálka
370,-
333,-
SKLADEM

Kniha se zabývá fungováním vesnických komunit na Moravě v druhé polovině 18. a první polovině 19. století na vzorku necelých čtyřiceti vesnic, které spadaly mezi tzv. privátní statky olomoucké kapituly. Autor si klade otázku, jak fungovalo vesnické společenství v době závěrečné fáze existence poddanského systému a na pozadí osvícenských reforem sleduje procesy vedoucí k zavedení obecního zřízení v roce 1850. V knize je nastíněna postupná proměna vesnického společenství, které se pod vlivem narůstajícího počtu obyvatel doplňovalo o nové sociální vrstvy, stejně jako způsob, jakým se s těmito změnami dosavadní společenství vyrovnávalo. Pozornost je věnována také samosprávě obce (rychtář, pudmistr, konšelé), která fungovala v mezích poddanského systému, a stranou zájmu nezůstává ani obecní majetek (finance, budovy, pozemky). Autor analyzuje rovněž dobové funkce vesnické obce, díky čemuž kniha umožňuje pochopit význam a důvod existence vesnické obce před zavedením obecních samospráv.