© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > časopisy  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Český časopis historický 4/2023

Historický ústav AV ČR v.v.i. 2024

brožovaná250 str.
ISBN 086261112023

obálka
173,-
156,-
1-2 ks

Obsah:

Studie / Studies

SOUKUP Pavel
Kolik bylo křížových výprav proti husitům? Papežská autorita
a její uplatnění ve válce s herezí (How many crusades against the Hussites were there? Papal authority and its assertion in the war against heresy).....1015

BŮŽEK Václav
Zvíře v reprezentaci Habsburků počátkem novověku (The animal in the representation of the Habsburgs at the beginning of the Modern Period).....1047

KYRYCHENKO Volodymyr - SOKALSKA Olena - SAMOILENKO Olena - BUTYRIN Yevhen
Theoretical concepts of local self-government in the Habsburg Monarchy (The nineteenth-century experience of the Kingdom of Galicia and Lodomeria) (Teoretické koncepty místní samosprávy v habsburské monarchii
/zkušenost z 19. století z Království Haličského a Vladiměřského/).....1087

LHOTÁK Jan
Čestné měšťanství a občanství jako konfliktní pole politických vztahů:
české země 1849-1920 (Honorary burgher status and citizenship as a conflicting field of political relations: the Czech lands 1849-1920).....1111

Materiály | Materials

HANELOVÁ Věra
Česká historická bibliografie (Czech historical bibliography).....1151

Obzory literatury | Review articles and reviews
Recenze

Krakov - Norimberk - Praha: Středoevropské metropole ve srovnávací perspektivě

Michael DIEFENBACHER - Olga FEJTOVÁ - Zdzisław NOGA (Hrsg.)
Krakau - Nürnberg - Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in
der Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität

Michael DIEFENBACHER - Olga FEJTOVÁ - Zdzisław NOGA (Hrsg.)
Krakau - Nürnberg - Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg
und Prag (1500-1618)

Olga FEJTOVÁ - Antonia LANDOIS - Zdzisław NOGA (Hrsg.)
Krakau - Nürnberg - Prag. Stadt und Handwerk in der vorindustriellen
Zeit
(Jaroslav Pánek)........................................1165

Jan MAŘÍK - Martin MUSÍLEK - Petr SOMMER (eds.)
Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků
(Jiří Pešek)...................................1171

Anna PUMPROVÁ - Libor JAN (Hrsg.)
Cronica Aule Regie. Die Königsaaler Chronik
(Ivan Hlaváček)...........................1178

Mlada HOLÁ - Martin HOLÝ a kol.
Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném
novověku (1457/1458-1622)
(Jiří Pešek)............................1184

Christian WIESNER
Tridentinisches Papsttum und Trienter Residenzpflicht. Römische
Konzilsrezeption zwischen Kurienzentralismus und Seelsorgsreform
(1563-1680)
(Tomáš Černušák)...........................1196

Zdeněk HOJDA (ed.)
Výjezd šťastný. Cestovní deníky z kavalírských cest Václava Vojtěcha,
Jana Norberta a Ignáce Karla ze Šternberka z let 1662-1665 1198
(Ivana Čornejová).....................................1198

Anna JONÁKOVÁ - Luboš VELEK (eds.)
Havlíčku, Havle! Ke dvoustému výročí narození Karla Havlíčka Borovského
(Martina Power)........................................1201

BEDŘICH ZE SCHWARZENBERGU
Poslední lancknecht
(Pavel Máša)................................1205

Moritz CSÁKY
Das Gedächtnis Zentraleuropas. Kulturelle und literarische Projektionen
auf eine Region
(Jaroslav Pánek)......................................1208

Nicholas MULDER
The Economic Weapon. The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War
(Daniel Putík)...........................1211

Zprávy o literatuře 1217

Z vědeckého života | Chronicle

RYCHLÍK Jan
II. kongres polských bohemistických studií a českých polonistických
studií 2023...........................1233


Nekrology

Petr Charvát
(12. ledna 1949 Praha - 17. září 2023 Praha)
(Josef Žemlička).....................1235

Petr Sommer
(30. listopadu 1949 Rakovník - 12. srpna 2023 Praha)
(Martin Nodl).......................1243

Lenka Hlávková
(17. 8. 1974 - 21. 12. 2023)
(Jan Baťa).......................1253

Knihy a časopisy došlé redakci...........................1257

Výtahy z českých časopisů a sborníků..........................1257