© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Dobré světlo!

Organizovaná amatérská fotografie 1889-1950

Národní technické muzeum 2023

vázaná588 str.
ISBN 9788070373941

obálka
1200,-
1080,-
1-2 ks

Kniha "Dobré světlo! Organizovaná amatérská fotografie 1889-1950" přináší čtenářům pohled na roli a význam klubů fotografů amatérů v průběhu prvních šedesáti let existence. Je důkladnou studií vývoje a historie KFA a jejich vlivu na amatérskou fotografii až do roku 1950. Zaměřuje se na klíčové události, osobnosti a instituce, které formovaly amatérskou fotografii a rozvoj klubového prostředí. Objasňuje, jakým způsobem se fotografování stalo populárním a přístupnějším díky pokroku ve fotografických technologiích a levnějším fotoaparátům. Podrobně si všímá vývoje amatérské fotografie ať již z pohledu umělecké fotografie nebo hledání smyslu práce fotoamatérů. Důležitou součástí jsou také medailonky klubů a fotografů, které přinášejí podrobný přehled o vývoji jednotlivých spolků i o jednotlivých fotografech. Bohatý fotografický doprovod ilustruje široký záběr tvorby fotoamatérů. Tato kniha představuje důležitý příspěvek k pochopení vývoje amatérské fotografie a klubového hnutí v první polovině 20. století. Je určena nejen odborníkům a historikům fotografie, ale i širokému okruhu čtenářů, kteří mají zájem o historii fotografie a klubového života amatérských fotografů.

Good Light: organized amateur photography, 1889-1950 (Dobré světlo: organizovaná amatérská fotografie 1889-1950), gives its readers a glimpse into the role and importance of amateur photography clubs (KFA) during the first sixty years of their existence. It is an thorough study of the development and history of the KFA and their influence on amateur photography up to 1950. It focuses on the key events, personalities and institutions that formed amateur photography and the development of the club environment. It makes clear the manner in which photography became popular and more accessible through advances in photographic technology and cheaper cameras. It takes a detailed look at the evolution of amateur photography, be that from the perspective of artistic photography or the amateur photographers' search for meaning in their work. The clubs' and photographers' medallions are also an important part of this as they provide a detailed overview of how each club and photographer developed. The splendid photographs that accompany the text illustrate the wide range of subjects that amateur photography was involved in. This book represents an important contribution to understanding the development of amateur photography and the club movement in the first half of the 20th century. It is intended not just for specialists and historians of photography, but also for a wide range of those readers that are interested in the history of photography and the club life of amateur photographers.