© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Sklo vrcholného středověku v severozápadních a západních Čechách

High medieval Glass in Northwest and West Bohemia

Západočeské muzeum v Plzni 2023

vázaná157 str.
ISBN 9788072472055

obálka
459,-
413,-
1-2 ks

Publikace předkládá výsledky dlouhodobého archeologického a archeometrického výzkumu středověkého skla z prostředí severozápadních a západních Čech. Do historického kontextu jsou zde zasazeny nálezy skla z Mostu, Ústí n.Labem, Litoměřic, Chomutova Chebu a Plzně. Z výrobního prostředí jsou to především nálezy získané výzkumy vrcholně středověkých skláren ve východním Krušnohoří a z Lužických hor. Z analytických metod aplikovaných při studiu skel se pozornost soustředila na data získaná především metodou LA-ICP-MS, která vzhledem k nízkým detekčním limitům umožňují lépe charakterizovat složení skla, a tak i interpretovat celý soubor. Výsledky ostatních metod byly využity jen doplňkově. Skla z jednotlivých sídlištních i výrobních lokalit byla analyzována s hlavním cílem definovat základní chemický typ vrcholně středověkých skel vyráběných na našem území a ten, s přihlédnutím k produkci v širším evropském prostoru. Odlišit od importů z okolních oblastí ve středoevropském prostoru. Dalším záměrem autorů bylo rozpoznání případných lokálních odchylek skel draselného typu a tyto pak ztotožnit s jednotlivými sklářskými výrobními okruhy na severozápadě a severu Čech. Tato zjištění jsou cenná pro poznání hospodářských dějin a obchodních vztahů v období vrcholného a pozdního středověku. Publikace je výstupem výzkumného projektu Grantové agentury ČR. Publikace vychází jako dvoujazyčná česko-anglická.