© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

OBČANSKÉ PRÁVO. Povinné předpisy ke studiu ke dni 1.10.2023

Nakladatelství Leges 2023

brožovaná640 str.
ISBN 9788075026866

obálka
720,-
648,-
SKLADEM

Publikace je vydána pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a není určena do distribuce. Knihu si můžete koupit v knihkupectví Leges na PF UK, v knihkupectví Karolinum a na tomto e-shopu.

Komplet předpisů z občanského a obchodního práva za zvýhodněnou cenu objednávejte zde: Povinné předpisy - Občanské právo a Obchodní právo komplet
Publikace obsahuje následující předpisy předepsané a sestavené katedrou občanského práva Právnické fakulty UK:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Zákon č. 99/1963 Sb., ob čanský soudní řád
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích