© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Spolupráce mateřské školy se školským poradenským zařízením

Pasparta 2023

brožovaná94 str.
ISBN 9788088429753

obálka
280,-
252,-
1-2 ks

Publikace se zabývá tématem spolupráce učitelů mateřských škol s dalšími institucemi, odborníky a s rodiči, kteří se všichni podílejí na výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Již v mateřské škole se totiž můžeme setkat s dětmi, kterým je potřeba poskytnout podpůrná opatření, jež vedou k minimalizaci bariér vyplývajících ze specifických potřeb těchto dětí. Právě pro rozvoj a podporu těchto jedinců je potřeba úzká a kontinuální spolupráce mateřské školy nejen s rodinou, ale i s dalšími odborníky.

V knize je představeno sedm případových studií, jejichž prostřednictvím autorky nastiňují způsoby podpory dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí, dítěte s ADHD a vývojovou dysfázií, se zrakovým postižením, s kombinovaným postižením, dětí s odlišným mateřským jazykem a také dítěte s poruchou autistického spektra. Nechybí ani seznam dalších spolupracujících a podpůrných organizací a ukázka Individuálního vzdělávacího plánu a Plánu pedagogické podpory.

Kniha je určena současným i budoucím učitelům v mateřských školách, dále rodičům dětí předškolního věku, ale i školním psychologům, speciálním pedagogům a odborníkům ze školských poradenských zařízení a dalších spolupracujících institucí.