© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > POLITOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Bezpečnostní vědy, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Aleš Čeněk 2023

vázaná1008 str.
ISBN 9788073809034

obálka
1390,-
1251,-
1-2 ks

Kniha jako první tohoto druhu předkládá výsledky vlastních výzkumných a dalších vědeckých aktivit mezinárodního výzkumného kolektivu. Je určená především vědeckému společenství konstitujících se bezpečnostních věd, teoretikům a praktikům působícím na různých pracovních pozicích na všech stupních bezpečnostní organizace, ale i širší odborné veřejnosti, zajímající se o bezpečnostní problematiku anebo subjektům, které za bezpečnost a veřejný pořádek přímo zodpovídají. Kolektivní monografie pojednává o základních teoretických a metodologických přístupech v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které umožňují následnou analýzu bezpečnostní profese, cílů a úkolů bezpečnostních subjektů, bezpečnostních událostí, situací, informací a bezpečnostních činností. V současné době se zvyšuje potřeba nových vědeckých poznatků a potřeba vědecké organizace bezpečnostní činnosti. V publikaci jsou z tohoto důvodu předloženy modelové představy o tom, jak vědecké poznatky získávat, rozšiřovat, implementovat a transformovat do bezpečnostní praxe. Jde o to pochopit a prozkoumat, jak se vědecké poznání a jeho výsledky prosazují do složitých variant bezpečnostní praxe, analyzovat metodologické, metodické i konceptuální základy procesu transformace vědeckých poznatků do základních struktur bezpečnostní organizace. Ve 2. vydání publikace je podstatně rozšířen a aktualizován obsah jednotlivých kapitol a nově jsou zařazeny současné aktuální bezpečnostní problematiky, zejména teorie propagandy, informace, imprinting, indoktrinace, manipulace, dezinformace, teorie elit, teoretická východiska při zkoumání globální bezpečnosti, která je velice aktuální a pod vlivem ekonomické, politické, diplomatické, informační, demografické, přírodní, technické, vojenské, policejní a ekologické oblasti života společnosti. Zastáváme názor, že publikace může být vhodnou pomůckou pro studium na vysokých školách ve všech vyskytujících se formách bezpečnostně právních, manažerských a jiných studií, přičemž jsme přesvědčeni, že páteřní disciplínou těchto studií jsou konstitující se bezpečnostní vědy, které ve svém systému zahrnují policejní, vojenské a jiné vědní obory. Vycházíme z premisy, že pluralita pracovišť zákonitě přináší pluralitu přístupů a potenciál vědeckých diskusí stimulujících další rozvoj vědních disciplín i vědeckého společenství bezpečnostních věd. Při zajišťování bezpečnosti jsou možné různé přístupy. Z hlediska bezpečnosti je nejdůležitější reflexe bezpečnostního tématu v bezpečnostních teoriích, které umožňují adekvátní reakce v rozpracování bezpečnostních koncepcí a prakticko-politických opatřeních. Bez těchto teorií jsou finanční prostředky a lidské zdroje vynakládány neefektivně. Při absenci adekvátní bezpečnostní teorie, založené na solidních teoreticko-metodologických základech, je nebezpečí nahodilého rozhodování na základě chybných informací. Autoři publikace jsou přesvědčeni, že v současné globální, jaderné a informační civilizaci dosáhla rizika, hrozby a ohrožení nejrůznějšího charakteru kritické meze, a bezpečnostní vědy a jejich rozvoj a příslušné aplikace v bezpečnostní praxi by měly mít pro lidstvo velký význam.