© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > pragensie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Pražský sborník historický XLIX

Archiv hlavního města Prahy 2021

vázaná820 str.
ISBN 9788086852959

obálka
420,-
378,-
SKLADEM

Pražský sborník historický, založený v roce 1964 a navazující na vlastivědný sborník z let 1962 a 1963, vydává Archiv hl. města Prahy. Sborník vychází s roční periodicitou a přináší studie zaměřené na dějiny hlavního města Prahy. Příspěvky se soustřeďují na historii, ale i dějiny umění, architektury, urbanismu, literatury a řady dalších oblastí života města. Původní příspěvky jsou vydávány v českém, německém i anglickém jazyce a doplněny cizojazyčným, popř. českým resumé a abstraktem. Součástí sborníku je i recenzní rubrika přinášející zprávy a recenze publikací k historii Prahy a k širší problematice dějin měst. Pravidelně je zařazován přehled realizovaných pražských archeologických výzkumů.
Z obsahu:
Studia et commentationes
Jiří Smrž, Konířské právo na Novém Městě pražském
(Příspěvek k dějinám městské správy v 16.-18. století)
Petr Uličný, Pašije, znovuzrození minulosti
a druhý Kristův příchod ve Svatováclavské kapli
katedrály sv. Víta v Praze
Materialia
Jaroslava Mendelová, Správa Nového Města pražského
v letech 1547-1602
Lubomír Slavíček, Julius Singer a umělecký obchod
v meziválečné Praze
Ex archivo metropolis Pragae
Zora Damová, Dámský kruh
Recensiones librorum
Recensiones complexivae
Jiří Pešek, Praha plánovaná, navrhovaná a nepostavená
Pragensia
Pavel Sládek, Jehuda Leva ben Besal'el - Maharal.
Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení
raného středověku (Petr Sláma)
Jana Doktorová, Malostranský graduál a jeho donátoři.
Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj
měšťanské reprezentace (Jiří Smrž)
Klára Woitschová - Libor Jůn, Národní muzeum
v éře Československa (Ivana Ebelová)
Hradu a obci. Sto let Archivu Pražského hradu
1920-2020, (ed.) Martin Halata (Daniela Brádlerová)
Josef Sudek. Topografie sutin, (ed.) Katarína Mašterová
(Jiří Pešek)
Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy,
(ed.) Radan Haluzík (Ondřej Hojda)
Urbana
Marie Tošnerová - Miroslava Květová, Paměť měst.
Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic
a Litoměřic do roku 1800 (Ivana Ebelová)
Ivo Štefan, Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště
o středověku a našem světě (Jiří Pešek)
Středověké město. Politické proměny a sociální inovace,
(ed.) Martin Nodl (Jan Hrdina)
Philipp Höhn, Kaufleute in Konflikt. Rechtspluralismus,
Kredit und Gewalt im spätmittelalterlichen Lübeck
(Petr Kreuz)
Extra muros. Vorstädtische Räume in Spätmittelalter
und früher Neuzeit. Espaces suburbains au bas Moyen
Âge et a l'époque moderne, (Hrsg.) Guy Thewes -
Martin Uhrmacher (Martin Nodl)
Das zweite Kolberger Stadtbuch 1373-1436,
(Hrsg.) Dietrich W. Poeck (Ivana Ebelová)
Das dritte Leipziger Ratsbuch 1501-1512. Edition,
(Hrsg.) Jens Kunze (Ivana Ebelová)
Hana Jordánková - Ludmila Sulitková, Předbělohorské Brno.
Hospodářský potenciál města a sociální situace
jeho obyvatel (Jiří Smrž)
Josef Kadeřábek, Nerovný boj o víru. Páni z Martinic
a rekatolizace města Slaný (1600-1665) (Olga Fejtová)
Jaroslav Šůla - Ondřej Tikovský, Ve městě a na zámku.
Dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost
za třicetileté války (Marek Ďurčanský)
Christina Schmitz, Buchbesitz und Buchbewegungen
im Mainz der Frühen Neuzeit. Eine exemplarische Studie
zu Akademikerbibliotheken aus den Jahrzehnten
um 1600 (Olga Fejtová)
Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy,
(edd.) Kateřina Bobková-Valentová - Petra Hnilicová;
Knihovna jezuitské koleje v Telči. Katalog výstavy,
(edd.) Kateřina Bobková-Valentová - Jarmila Hlaváčková -
Hedvika Kuchařová (Markéta Krejčová)
Lucie Rychnová, František Josef Šlik a česká barokní
krajina. Život šlechtice na východočeském venkově
(Marek Ďurčanský)
Josef Grulich, Migrační strategie. Město, předměstí
a vesnice na panství České Budějovice
ve druhé polovině 18. století (Josef Kadeřábek)
Dějiny Brna IV. Modernizace města 1790-1918,
(edd.) Lukáš Fasora - Jiří Malíř (Martina Maříková)
Sönke Friedreich, Monumente (in) der Region. Denkmäler
als Zeugnisse städtischer Erinnerungskultur
in Sachsen (1871-1914) (Zdeněk Hojda)
Aleksandra Nadkierniczna-Stasik, Theaterpraxis im Spiegel
der Presse. Eine Fallstudie zur Rezeption des Breslauer
Theaters zwischen 1890 und 1913 (Jitka Ludvová)
Thomas Höpel, Frauenwahlrecht und Demokratisierung
in Leipzig 1900-1933 (Johana Jonáková)
Steffi Brüning, Prostitution in der DDR.
Eine Untersuchung am Beispiel der Städte Rostock,
Berlin und Leipzig von 1968 bis 1989 (Petr Kreuz)
Aleš Vyskočil - Zbyněk Sviták, Křenová.
Příběh brněnské ulice (Marek Ďurčanský)
Archeologica
Zdeněk Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze
v letech 2019-2020