© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Lex COVID (č. 191/2020 Sb.,č.209/2020 Sb.,č.210/2020 Sb.) - komentář

Wolters Kluwer 2020

brožovaná228 str.
ISBN 9788075988454

obálka
-10% 545,-
491,-
1-2 ks

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020:

zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí),
zákona č. 209/2020 Sb. (oblast nájmu bytů),
zákona č. 210/2020 Sb. (oblast nájmu nebytových prostor).
Pandemie způsobená novým typem viru SARS CoV-2 významně zasáhla do probíhajících civilních, trestních i správních řízení a v nich běžících lhůt, mnoho fyzických a právnických osob postavila před hrozbu insolvence či exekuce a znemožnila jim plnit jejich závazky včetně placení nájemného.

Zákonodárce na tento stav reagoval přijetím zmíněných zákonů, které měly co nejrychleji zmírnit dopady mimořádných opatření na fungování fyzických i právnických osob. Komentované zákony zakládají právní účinky i do budoucna po skončení nouzového stavu, mj. tím, že přímo novelizovaly insolvenční zákon nebo občanský soudní řád.

První komentář k těmto zákonům

přehledně uvádí, která nařízení vlády se dotknou prominutí lhůt podle zákona č. 191/2020 Sb. jako lex specialis k občanskému soudnímu řádu, trestnímu řádu, soudnímu řádu správnímu, exekučnímu řádu, insolvenčnímu zákonu a dalším, a která nikoli;
reaguje na usnesení Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20 a na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, sp. zn. 14 A 41/2020;
názorně vysvětluje, jak mají být počítány lhůty v jednotlivých typech soudních řízení a ve výkonu rozhodnutí;
vyjasňuje pravidla fungování právnických osob v době, kdy nemohou zasedat jejich orgány ani být voleni noví členové, a počítání ochranných lhůt po skončení nouzového stavu;
vykládá podmínky pro zmírnění sankcí za prodlení s plněním závazků;
komentuje výjimky v postupu soudních exekutorů;
vysvětluje pravidla mimořádného moratoria pro podnikatele, kteří se v důsledku epidemie octli na pokraji insolvence;
přehledně vykládá ochranné doby pro placení nájemného za byty i nebytové prostory, pokud potíže s jeho placením vznikly v důsledku mimořádných opatření, či ochranné doby, po kterou jsou nájemci či pachtýři chráněni před výpovědí z nájmu.


Autory jednotlivých ustanovení zákona č. 191/2020 Sb. jsou:

JUDr. Antonín Draštík - předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu (§ 7)
JUDr. Tomáš Durdík - soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu (§ 9)
JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. - vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 1, § 5, § 11, § 13, § 17, § 36)
JUDr. Jaromír Jirsa - soudce Ústavního soudu (§ 2, § 6, § 10)
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. - soudce Nejvyššího správního soudu (§ 3)
Mgr. Ondřej Lebl - oddělení trestněprávní legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 8)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (§ 29 až 31)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. - katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (§ 18 až 22)
JUDr. Ing. Martin Štika - soudní exekutor v Hradci Králové (§ 4, § 23 až 28, § 34, § 35)
Mgr. Ondřej Zezulka, Ph.D. - oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 12 až 16, § 32, § 33, § 36)


Autory jednotlivých ustanovení zákona č. 209/2020 Sb. jsou:

JUDr. Václav Filip - advokát, vedoucí týmu práva informačních technologií a elektronických komunikací v advokátní kanceláři Deloitte Legal (§ 2 až 8)
JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. - vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 1)


Autory jednotlivých ustanovení zákona č. 210/2020 Sb. jsou:

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. - advokát, člen týmu nemovitostního a stavebního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal (§ 2 až 5)
JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. - vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 1)
Mgr. Olga Kaizar - advokátka, vedoucí týmu nemovitostního a stavebního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal (§ 2 až 5)