© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Svědectví archeologických nálezů o počátcích města Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové 2014

brožovaná99 str.
ISBN 9788087686027

obálka
140,-
126,-
1-2 ks

Kniha seznamuje širokou veřejnost s nejnovějšími archeologickými poznatky o vzniku a vývoji naší krajské metropole od pravěku do vrcholného středověku. Publikace je členěna do 11 hlavních kapitol. Po úvodních partiích, které se věnují například zhodnocení dosavadního archeologického i historického bádání a jejich hlavním představitelům, následuje hlavní část, která se zabývá vznikem města a jeho podobou ve 13. až 15. století. Zvláštní pozornost autoři soustředili na středověké hospodářství města, to znamená jednotlivá řemeslná odvětví i obchod. Kromě vlastního města je kladen důraz i na předměstí i okolní vsi, které již od středověku tvoří městský region. Některým dílčím tématům z minulosti středověkého Hradce jsou věnovány kratší doprovodné texty, kde se čtenáři dozvědí například o počtu obyvatel města, hygieně, pohřbívání a dalších zajímavostech. Na závěr je připojen výběrový soupis dostupné odborné literatury, ve které lze najít další informace. Součástí publikace o 100 stranách jsou názorné mapky, kresby a fotografie archeologických nálezů, z nichž většina je zveřejněna poprvé. Knížka může také sloužit i jako doplňující průvodce pro návštěvníky expozice MVČ Královské město nad soutokem.

Cílem projektu bylo zpřístupnit výsledky starších i nejnovějších archeologických výzkumů v historickém jádře Hradce Králové, které patří v českém i ve středoevropském měřítku k nejstarším městům. Zároveň je Hradec Králové místem, kde před již 250 lety vznikala archeologie jako věda. Za tu dobu se podařilo shromáždit velké množství archeologických nálezů a dalších doprovodných údajů, díky kterým se Hradec řadí k nejlépe poznaným lokalitám svého druhu. Ačkoliv vycházelo a vychází velké množství čistě odborných studií, širší veřejnost se se mohla v tištěné podobě seznámit s těmito výsledky v ucelenější a laicky přístupnější podobě naposledy před cca 40 lety. Cílem projektu tedy bylo seznámit formou tištěné brožury širokou veřejnost s prací hradeckých archeologů a poznat počátky města zejména ve 13. - 14. století. Autory publikace jsou PhDr. Jiří Sigl, který od svého příchodu do královéhradeckého muzea v roce 1969, provedl na území města bezpočet archeologických výzkumů a Mgr. Radek Bláha, který na tuto tradici navázal od roku 1999 a dnes patří k předním znalcům nejstarších dějin města.