© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Interna (3 svazky) 3., aktualizované vydání

Triton 2020

brožovaná
ISBN 9788075537829

obálka
1990,-
1791,-
SKLADEM

Tretí, významne prepracované vydání INTERNY se snaží reflektovat zmeny, které nastaly od dob vydání prvního i druhého. Na jedné strane jsou to zmeny, které odpovídají dramatickému až prekotnému vývoji diagnostiky a lécby v interne samé i v oborech z interny vzešlých, dnes více nebo méne nezávislých. Na druhé strane dochází ke zmenám jak ve vzdelání pregraduálním, tak, a to dnes predevším,ve vzdelávání postgraduálním. Na interní kmen navazuje 20 oboru. A i když si predložená kniha nedelá nárok na to být univerzální ucebnicí ke zkoušce po kmeni, muže být základem ke studiu. Toto, prepracované vydání interny pro studenty a lékare v interním kmeni je zamereno opet predevším prakticky. Autori poskytují strucnou a srozumitelnou formou aktuální, prakticky orientované informace o klinickém obrazu, diagnostice a lécbe interních onemocnení. Opakování patofyziologických aspektu chorob je omezeno na minimum nezbytné pro pochopení klinických projevu a lécby. Monografie pokrývá v základním rozsahu celé spektrum chorob všech interních oboru. Zvláštní pozornost je však venována chorobám, se kterými se lékari v obecné interní praxi setkávají nejcasteji, a problematice akutních stavu zde monografie poskytuje dostatek zcela konkrétních a prakticky orientovaných informací, které mohou být vodítkem pro jejich diagnostiku i lécbu. Dve kapitoly jsou venovány praktickým problémum v interne, které presahují rámec jednotlivých interních oboru, a vybrané problematice z jiných lékarských oboru. Autorský kolektiv zahrnuje pracovníky rady fakultních pracovišt Ceské republiky, ale i odborníky z terénní praxe. Texty vznikaly s pomocí pripomínek oponentu, kterými byli nejen kolegové z rad mladých lékaru, ale i studentu posledních rocníku medicíny. Samozrejme se autori snažili ve tretím vydání zohlednit i pripomínky ctenáru vydání prvního a druhého. První vydání knihy získalo ocenení Ceské lékarské spolecnosti J. E. Purkyne za nejlepší knižní publikaci roku 2010. Druhé vydání pak získalo Cenu Ceské internistické spolecnosti CLS JEP za rok 2015