© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Na paletě krojů

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Nadace Synot 2015

vázaná370 str.
ISBN 9788025479308

obálka
499,-
449,-
SKLADEM

V uplynulém období připravoval tým autorů publikaci, která se stává archivem Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Archivem, do kterého se podle jejich možností a úsilí podařilo nashromáždit zajímavé informace o našem regionu, o obcích, které po celou dobu existence této neobyčejné akce přicházejí vždy o druhém zářijovém víkendu do Uherského Hradiště, kde se tento svátek stává součástí Dnů evropského dědictví.

Nebylo by snad ani možné připravit knihu, která by dokázala souhrnně a výstižně představit všechny jednotlivce, spolky, sdružení, soubory a skupiny. Proto se stránky publikace z tak objemného množství dat omezily "jen" na charakteristiky obcí a subjektů, které slavnosti vína v Uherském Hradišti každoročně navštěvují.

Kniha je koncipována do tří základních bloků. První oddíl chronologicky představuje Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v deseti podkapitolách. Na něj navazuje devět velkých oddílů, v nichž je v závislosti na členění našeho regionu na mikroregiony (hostitelské město Uherské Hradiště, Staroměstsko, Za Moravú, Buchlov, Dolní Poolšaví, Ostrožsko, Východní Slovácko, Bílé Karpaty, Uherskobrodsko a Hosté) podána stručná charakteristika krajiny, historie i kulturního vyžití. Stěžejní část představuje populárně odborný popis kroje, jeho jednotlivých součástí, včetně zdobných prvků. Doplňují jej názorné fotografie příslušných párů, které byly pořízeny v krojovém ateliéru o slavnostech vína v roce 2009 a dofocovány v měsíci květnu a červnu 2010. Autorům se podařilo zachytit páry v místních krojích ze 75 obcí, včetně záběrů zajímavých detailů.

Publikace tak přináší rozsáhlé i náročné téma, které se týká mimořádně pestré variability krojů na Slovácku. Nezpracovává však vývojové proměny lidového odívání na základě odborných textů, nezabývá se nejstaršími variantami kroje, jejich pracovní, všední, sváteční či obřadní podobou. Záměrem vydavatele bylo předložit a přehledně prezentovat všechny obce a jejich současný kroj, soustředěné podle nového územního členění do mikroregionů, které díky tomuto dobrovolnému svazku mohou iniciovat činnost nejen v oblasti řešení místních problémů, ale zastoupení v mikroregionech je též pozitivním jevem ve venkovském prostoru a jejich vznik a vyvíjení aktivit umožňuje obcím získávat finanční prostředky z různých fondů pro společné programy, akce a konkrétní projekty.

Kniha se tak stává průvodcem či doprovodným materiálem k velkolepě koncipovaným ročníkům Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Zachycuje současnou podobu slavnostního kroje v jednotlivých obcích.

Aby bylo možné se v krojové rozmanitosti lépe orientovat a uvědomit si, který typ kroje kam a také proč patří, je v knize zařazena také stať Rozmanitost krojů na Slovácku s výstižnými texty o jednotlivých národopisných subregionech v etnografické oblasti Slovácko na základě regionální příslušnosti.

Přibližuje výjimečnou pestrost slováckých krojů nejen návštěvníkům slavností, ale i široké veřejnosti, a dokládá neutuchající životnost tohoto fenoménu. Přínosem může být i pro krojové krejčí a švadleny, kteří ji mohou vnímat jako příručku, ale i pro odborníky, neboť přináší zajímavý ikonografický materiál, zaznamenávající určité vývojové stadium tradičního oděvu Uherskohradišťska.

Kroj, lidová píseň, hudba a tanec i další projevy tradiční lidové kultury zůstávají fenoménem, který v nás přežívá, který si vědomě pěstujeme a který si dnes dokážeme uchopit po svém k radosti vlastní i těch kolem nás. Snad i tato kniha bude malým skromným krokem k jeho udržení a názornou ukázkou jeho podoby na začátku 21. století!