© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > staré umění  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Ad unicum I/2. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu

Od gotiky k manýrismu

Národní památkový ústav - knihkupectví 2018

vázaná424 str.
ISBN 9788074801112

obálka
550,-
495,-
1-2 ks

Výpravná obrazová monografie představuje výběr malířských a sochařských děl od středověku k manýrismu z fondů ve správě Národního památkového ústavu. Kniha zachovává strukturu prvního svazku edice Ad unicum. Úvodní studie knihy se zabývá problematikou záchrany státem konfiskovaného uměleckého majetku po druhé světové válce. Přibližuje činnost Národní kulturní komise a nástrahy, které mařily snahy pověřenců komise v politicky, materiálně i lidsky náročných poválečných časech. Text doplňují vzácné archivní snímky interiérů, dokumentů i svozových míst. Těžiště knihy tvoří šedesát odborných textů seznamujících čtenáře s výsledky poznání přibližně stovky obrazů a soch, které jsou z většiny součástí návštěvnických tras českých hradů a zámků. V souboru jsou zastoupena díla významná svými autory, zobrazenými tématy, kvalitou i kontextem jejich vzniku či tzv. druhého života na cestě sbírkami - Netolická archa, Portrét zakladatelů poustevny v Heiligenbergu, torzo oltáře z Libochovic. Zastoupena jsou díla dlouho považovaná za nezvěstná či zničená jako je obraz rodiny Kronbergů uchovávaný na zámku v Horšovském Týnu, gotické obrazy těšící se staleté úctě - Madona zlatokorunská, díla nově připsaná důležitým domácím i zahraničním autorům či jejich tvůrčím okruhům (Mistr Svatojiřského oltáře, Tilman Riemenschneider, Mistr IP, Hans Krell, Joachim Patinir, Peter Paul Rubens), díla mimořádná historickými souvislostmi - Cyklus českých knížat a králů, Zázračné zachránění místodržících Slavaty a Martinice při pražské defenestraci nebo nově identifikované portréty jako je vzácné zachycení podoby mladistvého španělského infanta Filipa II. Vše doplňuje bohatá fotografická dokumentace, která zahrnuje dosud neznámé dobové fotografie, snímky z restaurátorských průzkumů, dokumentaci komparačního materiálu ze světových sbírek. Svou podobou tak kniha překonává limity dané možnostmi návštěvnických tras, kde detailní studium vystavených předmětů zpravidla není z technických důvodů možné. Kniha je určena jak odborné veřejnosti tak zaujatým milovníkům umění, sběratelům i laikům.


Obsah:

Úvodní slovo / Naděžda Goryczková

Zvětšeniny zdánlivě paralelních světů / Šárka Radostová

I. Historický proces záchrany mobiliáře objektů vyvlastněných státem po skončení druhé světové války. Se zvláštním zřetelem k zámkům Jindřichův Hradec, Kladruby a Zelená Hora / Kristina Uhlíková

Edice dokumentů

II. Katalogová část / autorský kolektiv

Tzv. Netolická archa (HL35842-HL35857)
Fragmenty kostěného oltáříku ze Žlebů - Trůn milosti se sv. Máří Magdalenou mezi sv. Vavřincem a sv. Štěpánem (ZL07193a)
Oltářní křídla ze Žlebů - Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha Svatého a Smrt Panny Marie (ZL07193b, ZL07193c)
Madona ze Zlaté Koruny (29260/33-4182)
Mystické zasnoubení sv. Kateřiny Alexandrijské z Rožmberka (RO00695)
Křídla oltáříku z Telče (T06468, T06469)
Sv. Barbora ze Suchdola nad Lužnicí (SV00139)
Sv. Jan Křtitel z Liberecka (SV00112)
Sv. jáhen ze sbírky Hermíny Srbové (SV00108)
Madona nebo světice neznámého původu (SV00119)
Oltářní křídla ze Zvíkovce - Sv. Štěpán a sv. Jan Křtitel, sv. Vavřinec a sv. Jan Evangelista (SV00113, SV00114)
Křtitelnice z Ronova (ZL11427)
Sv. Anna s Pannou Marií z Rabí (RB00005, RB00112)
Zmrtvýchvstalý Kristus neznámého původu (SV00111)
Sv. Jan Křtitel ze Švihova (SV01369)
Sv. Pavel z majetku bratří Schützů (SV00106)
Sv. Vojtěch (?) ze Zelené Hory (KL01399)
Oltářní archa s Korunováním Panny Marie z Libochovic (SV01377-SV01379, LB02619/001-LB02619/005, NM H2-182.518)
Portrét zakladatelů poustevny v Heiligenbergu (OP11805)
Smrt Panny Marie z Hluboké (HL27821)
Reliéfy s náměty z Kristova dětství z Klatov (KL00732-KL00735)
Krajina se sv. Jeronýmem z Opočna (OP14834/001)
Madona ze Svatoboru (KL00960)
Adorace Boha Otce z Netolic (KR00685)
Mladík s jablkem z Opočna (OP06872)
Epitaf Petra Sudy Řeneckého z Řenče (ZL11442)
Portrét španělského infanta Filipa II. ze Strkova (JH05247)
Portrét Jana z Lichtenštejna (?) z Telče (T01402)
Malovaná deska stolku Anny von Kronberg (HT00758)
Krajina s pašijovými scénami z Českého Krumlova (CK06589)
Svatá rodina se světicí z Rožmberka (RO00720)
Potopa světa z Hluboké (HL28021)
Portrét Collaltina I. hrabě z Collalto z Uherčic (JR13420a)
Portrét císaře Karla V. (1500-1558) z Rožmberka (RO00582)
Posmrtná podobizna císaře Ferdinanda I. (T01641a)
Posmrtná podobizna Jáchyma z Hradce (T01642)
Zázračné rozmnožení chleba a ryb z Rožmberka (RO00692)
Francesco de'Medici, velkovévoda toskánský (OP14840)
Klanění tří králů z Horšovského Týna (HT00244)
Epitaf Jakuba Windischgrätze a jeho rodiny z Kladrub (KL01324, KL01330, KL01336)
Cyklus českých knížat a králů: Praotec Čech, Krok, Libuše, Přemysl Oráč, Nezamysl, Mnata (JH00560, JH00561, JH00563-JH00566)
Torzo oltáře z Rabí: Sv. Jan Evangelista a sv. Apoštol, dvojice oboustranně malovaných křídel (RB00014, RB00015, RB00098, RB00099)
Dvojice obrazů světic: Sv. Markéta a Sv. Kateřina (?) z Rožmberka (RO00707, RO00708)
Madona z Nemilkova (JH04819)
Mystické zasnoubení sv. Kateřiny z Českého Krumlova (CL00490)
Svatba v Káni Galilejské z Hluboké (HL15412)
Melancholie z Třeboně (CK06714)
Dětský portrét Dorotky, dcery Adama II. z Hradce (JH00594)
Císař Rudolf II. (textem Maxmilián II.) z Kratochvíle (KR00235)
Kristus v domě Lazarově z Hluboké (HL15298)
Cyklus děti planet (Apollon - Slunce; Merkur; Venuše; Mars; Jupiter, Saturn a Diana - Luna) z Rožmberka (RO00679-RO00685)
Důstojník se spontonem - Praporečník z Rožmberka (RO00590, RO00591)
Erbovní deska Adama svobodného pána z Trauttmansdorffu (HT00451)
Epitaf Markéty Pichlerové z Českého Krumlova (CK06792)
Portrét infantky Isabely Kláry Evženie z Opočna (OP09001)
Portrét Isabelly Malvezzi hraběnky Collalto z Brtnice (JR01775)
Zázračné zachránění místodržících Slavaty a Martinice při pražské defenestraci (T02721)
Portrét Filipa II. Španělského z Rožmberka (RO00547)
Portrét ženy v černých šatech z Rožmberka (RO00650)
Sv. Vavřinec z Božkova (SV01391)

Summary
Seznam vyobrazení
Archivní fondy
Literatura
Použité zkratky
Místní rejstřík