© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Sociální kliniky

Z dějin sociální práce a sociálního školství

Karolinum 2019

vydáno:  březen 2019

e-kniha
ISBN 9788024643168 (PDF) pdf

obálka
E-KNIHA

180,-
153,-

K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA
Monografie přináší do vědeckého a odborného diskurzu téma sociálních klinik, které vnímá jako téma završující rozvoj československé sociální práce v první polovině dvacátého století.
Pojetí je unikátní tím, že po 70 letech přináší vydání rukopisu Marie Krakešové Úvod do prakse na sociálních klinikách, který byl toto celé období jen archivovaným dokumentem a v podobě cyklostylovaných kopií užíván v krátkém období existence vysokoškolské výuky sociální práce na Vysoké škole politické a sociální v letech 1946-1953.
Rukopis Marie Krakešové je doplněn o kapitoly autorské dvojice Pavla Kodymová a Peter Brnula, kteří realizovali historický výzkum a na jeho základě přinášejí veřejnosti dosud neznámé informace o životě Marie Krakešové, rozbor jejího díla, odraz díla v praxi sociální práce i o jejím pedagogickém působení na Vysoké škole politické a sociální v oblasti zakládání, realizace a řízení sociálních klinik - odborných pracovišť pro praxi. Přílohou práce je dobová studentská práce, která je hodnocená Marii Krakešovou.
A jak Kodymová s Brnulou v závěrech uvádějí, je po mnohaletém historickém výzkumu možné konstatovat, že Marie Krakešová je autorkou české školy sociální práce, pro kterou vytvořila samostatnou teorii i její aplikaci do praxe.


Monografie je věnovaná životu a dílu Marie Krakešové (1898–1979), zakladatelky české školy sociální práce. Seznamuje čtenáře s unikátním konceptem tzv. sociálních klinik, jejichž cílem bylo zajistit komplexní praktickou odbornou přípravu absolventů v oboru sociální práce.
Součástí publikace je první knižní vydání rukopisu Marie Krakešové Úvod do praxe na sociálních klinikách, který vznikl před sedmdesáti lety, ale byl dostupný pouze jako rozmnoženina v krátkém období po druhé světové válce. Je to dílo završující úsilí Marie Krakešové o etablování české školy sociální práce, která přináší vlastní teoretický rámec a jeho praktickou realizaci v působení sociálních pracovnic.
Tento text rámují kapitoly Pavly Kodymové a Petera Brnuly, tvořící historický úvod k tématu. Popisují dějinné souvislosti, které ovlivňovaly život i práci Marie Krakešové, a na její biografii ukazují, co ji formovalo, jaké hodnoty uznávala, jakým způsobem uvažovala o sociální práci.