© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou

Národní památkový ústav 2017

vázaná584 str.
ISBN 9788087890244

obálka
1415,-
1274,-
1-2 ks

Kritický katalog výstavy konané na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou od 1. 9. 2017 do 30. 7. 2018

Publikace shrnuje dosažené poznání o barokním areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zámecký areál je tvořen zámeckou budovou, chrámem sv. Markéty a zámeckou zahradou. Barokní podobu všem třem nedělitelným celkům vtiskl na počátku 18. století hrabě Jan Adam z Questenbergu. Jeho stavitelská iniciativa přetrvala bez větších stavebních zásahů až do dnešní doby a stavební příběh jaroměřického barokního areálu tvoří neoddělitelnou součást barokní architektury dochované v českých zemích. Zámecké interiéry ukrývají také původní mobiliární zařízení zámku. Právě barokní portrétní sbírka pro svoji rozsáhlost vyvolala zájem holandské badatelky, která se stala autorkou jedné z kapitol publikace. Zámecká zahrada jako živý organismus doznala v průběhu staletí největších proměn. Zachycení její původní podoby a průběh proměn je významným příspěvkem k tvorbě a přeměnám barokní krajiny. Hrabě Jan Adam z Questenbergu se pro svoji vášeň k hudbě zapsal také do hudebních dějin a zámecký areál nelze vnímat bez ohlédnutí za hudebním a divadelním životem na aristokratickém sídle v první polovině 18. století.


Obsah:

Část I: Stojí zámek v zahradě v zemi moravské

Prolog (Petr Fidler)

Bratři Questenbergové Od Rýna do srdce Evropy
Jan Antonín z Questenbergu stavebník a mecenáš
Přestavba zámku 1670-1685

Stavebník Jan Adam z Questenbergu (Petr Fidler)

Iuventus
Grand Tour

Barokní areál Jaroměřického zámku a jeho příběh (Petr Fidler)

Non solum libelli, sed etiam aedes sua fata habent

Stavba a její tvůrci (Petr Fidler)

Kompozice hodnot a dispozice
Nicolaus Millich

Questenbergovi pomocníci: Architekti a stavitelé (Petr Fidler)

"Brandauerische faciada von Jarmeritz"
Domenico d'Angeli nebo Jakob Prandtauer?
Architekt kostela sv. Markéty

Tertium non datur?! (Petr Fidler)

"Tours le seigneurs de la court parlent notre langue"
"Structor" Questenberg a jeho rádci

Stavebníkovy zkušenosti (Petr Fidler)

Questenberský palác veVídni
Rappoltenkirchen
Zámeček v Bohušicích

Vanitas aneb zaniklý svět Barokní každodennosti (Petr Fidler)

Mobiliář

Hosté z Olympu v jaroměřických interiérech

Zámecké interiéry
Epilog aneb Noblesse oblige jako stavebnická strategie

Zámecká zahrada v Jaroměřicích: Líbezné místo mnoha barev, vůní, chutí a hudby (Lenka Křesadlová)

Počátky zahradních úprav v renesanci a v raném baroku
Období největšího rozkvětu, zahrada zrcadlem
Společenského postavení a zálib majitele
Čekání na nový zlatý věk

Část II: Hrabě Jan Adam z Questenbergu v objetí múz

Život v obrazech (Jana Perutková, Lilian Ruhe, Tomáš Valeš)

Osobnost hraběte Jana Adama z Questenbergu (Jana Perutková)
Mezi soukromou osobou a dynastickou kontinuitou
Dochované podobizny hraběte (Lilian Ruhe a Tomáš Valeš)

Vášeň k hudbě (Jana Perutková)

Hudebně nadaný a vzdělaný aristokrat
Neúnavné budování hudební sbírky

Osobnosti spjaté s hudebním a divadelním životem v Jaroměřicích (Jana Perutková)

Literáti tvořící na hraběcí objednávku
Umělci podílející se na hudebním a divadelním provozu
Externí skladatelé komponující pro hraběte

Opojení operou (Jana Perutková, Jana Spáčilová)

Charakteristika zámeckých operních představení
Jeviště a jeho proměny: scénografie zámeckého divadla v Jaroměřicích (Jana Spáčilová)

Přílohy

Seznam vyobrazení

Prameny a literatura

Anglické resumé

Jmenný rejstřík