© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > staré umění  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Ad unicum I/1. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu

Od gotiky k manýrismu

Národní památkový ústav - knihkupectví 2017

vázaná376 str.
ISBN 9788074800894

obálka
475,-
428,-
1-2 ks

Autoři textů: Jan Fiřt, Tomáš Gaudek, Pavla Hlušičková, Roman Lavička, Aleš Mudra, Šárka Radostová, Jan Salava, Filip Srovnal, Kristina Uhlíková

Fotografka: Gabriela Čapková

Pilotní publikace nové edice seznamuje čtenáře s uměleckými díly z fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Úvodní studie knihy se zabývá problematikou výzkumu provenience v těchto sbírkách a zohledňuje jejich proměnu po druhé světové válce. Důraz na původ děl je kladen rovněž v monografických studiích katalogové části. Texty představují vybrané obrazy, sochy a reliéfy z objektů Červená Lhota, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Horšovský Týn, Jindřichův Hradec, Kladruby, Kratochvíle, Rožmberk, Švihov, Telč, Třeboň a Zvíkov. V katalogu jsou zastoupeny práce z předních evropských malířských a řezbářských dílen 14. až počátku 17. století - Mistra Třeboňského oltáře, Michaela Wolgemuta, Mistra IP, Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st., Josefa Heintze st., Hanse von Aachen a dalších.

Fotografická dokumentace nabízí díla nejprve ze zadní strany. Právě tyto pohledy, jež zůstávají běžnému divákovi skryty, totiž často umožňují lépe poznat nejen proměny fyzického stavu díla, ale i uměleckou a vlastnickou historii každého kusu. Řada úprav a značení děl pečetěmi, rytím i umísťovanými texty nese nejen důležité informace provenienční povahy, ale též specifickou estetickou kvalitu. Kniha překonává bariéry historizujících expozic a prohlídkových tras, v nichž je studium limitováno způsobem instalace i návštěvnickým provozem. Shrnutím informací o technologii, restaurování, uměleckohistorickém zařazení, ikonografii a bibliografii poskytuje komplexní badatelskou pomůcku pro další výzkum. Obálka vizuálně přibližuje obsah knihy a spolu s mapkou poskytuje i praktickou pomůcku při vyhledávání, která se zúročí v dalších svazcích.


Obsah:

Úvodní slovo / Naděžda Goryczková

Ad unicum - nikdy nekončící cesta / Šárka Radostová

I. Historie mobiliárních fondů z pohledu výzkumu provenience / Šárka Radostová, Kristina Uhlíková

II. Katalogová část / autorský kolektiv

Adorace Páně hlubocká (HL27815)
Madona mezi sv. Bartolomějem a sv. Markétou, tzv. Protivínská deska (HL02911)
Sv. rytíř ze souboru světců ze Zelené Hory (KL1300)
Dvojice jáhnů ze souboru světců ze Zelené Hory (KL01298 a KL01299)
Iniciála D: Vjezd Krista do Jeruzaléma (SV00422)
Pieta ze špitálního kostela sv. Alžběty v Třeboni (TR00898)
Madona z Řednice (KL1022)
Madona z Třeboně (HL27846)
Madona ze sbírky Hermíny Srbové (SV00118)
Madona jindřichohradecká (JH00803)
Sv. Šebestián ze souboru světců ze Zelené Hory (KL01297)
Sv. Kryštof ze sbírky Hermíny Srbové (SV00107)
Bolestný Kristus (SV00123)
Epitaf vikáře Simona [...]rösche - Panna Marie s Ježíškem mezi sv. Kateřinou a sv. Bartolomějem (HL36120)
Soubor čtyř církevních otců (SV00109, SV00110, SV00115, SV00116)
Epitaf s výjevem Ukřižování (HL36121)
Zvěstování Panny Marie jindřichohradecké (JH01213)
Veraikon ze Suchdolu nad Lužnicí (TR00899)
Oltář Klanění tří králů (ZV00129)
Sv. Jiří z Borku (HL43104)
Zjeveni' Krista Panně Marii (KR240)
Oplakávání Krista ze Zvíkova (ZV00128)
Desky s církevními otci a apoštoly - torzo oltáře Korunování Panny Marie z Koterova (SV01190 a SV01145)
Setkání sv. Voršily s papežem Cyriakem před branami Říma (SV01209)
Sv. Sixtus II. a sv. Vavřinec (KL921 a KL922)
Oltář sv. Anny Samotřetí (CK14253)
Sv. Petr a sv. Pavel (?) (CK14255)
Madona a sv. Dorota - dříve sv. Máří Magdaléna a sv. Barbora (CK14254)
Portrét rodiny Adama I. z Hradce (CL469)
Mystické zasnoubeni' sv. Kateřiny (HT01288)
Pieta z Partoltic (KL931)
Sv. Anna Samotřetí (HL20084)
Vzkříšení Lazara z epitafu Jiřího Jaudta (HL04965)
Král Šalamoun ze Svitav (SV00117)
Skotský král Jakub V. (RO0598)
Portre't šestašedesátilete'ho muze (JH04797)
Anna ze Šlejnic (?) (TO1107)
Dvojice podobizen manželů z Hradce (T01397 a T01398)
Náhrobky z Krasi'kova (KL898)
Epitaf a náhrobek členů rodu Kábů z Rybňan (CL00477 a CL00685)
Dvojice portrétů Rudolfa II. Habsburského (?) a jeho sestry Anny (RO595 a RO639)
Francesco I. de'Medici (CL416)
Paridův soud (CK06653)
Madona s vinným hroznem (HL25241)
Madona s třešněmi (HL15299)
Poslední soud (T01634)
Sv. Jerony'm v pustině (CK 03334)
Votivní deska (?) za člena rodu pánů z Hradce (JH01222)
Vilém z Rožmberka (CK6711)
Paridův soud (CL04131)
Ci'sař Rudolf II. (TR701)
Jakub Franquart (RO0553)
Návrat zlatého věku ve znamení Panny (CK06740)
Kající se sv. Jeroným (CK14288)
Dvojice portrétů manželů Jörgerových (JR10791 a JR1072)
Sestup Krista do předpeklí (HL27826)
Sv. Máří Magdalena v pustině (CK05720)
Madona se sv. Janem Křtitelem, sv. Konstantinem a sv. Helenou (RO00694)
Rodokmen Hohenzollernů (CK7354)
Dělení Růží - praotec Vítkovců rozděluje erby a rodové dědictví (TO1101)

Summary
Seznam vyobrazení
Použité zkratky
Literatura
Místní rejstřík
Jmenný rejstřík