© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Nástin dějin vzdělávání v matematice v českých zemích do roku 1918

svazek 43

Matfyzpress 2010


ISBN 9788073781125

obálka
361,-
325,-
1-2 ks

Po vstupní kapitole o vyučování matematice jako vědní disciplíně je v dalších kapitolách knihy nastíněn školský systém jednotlivých období, charakterizovány jsou osnovy matematiky, učebnice, metodické příručky, metody a výsledky vyučování. Studují se všechny stupně a typy škol od mateřské až po
maturitu, ve starší době je uvedeno i studium elementární matematiky na univerzitě. Na konci jednotlivých kapitol jsou zařazeny stručné údaje o osobách,
které měly vztah k vyučování matematice, a prameny, rozdělené na původní
dokumenty a novější literaturu o příslušné době. V závěru monografie jsou
uvedeny náměty pro další práce z dějin vzdělávání v matematice a nástin práce
o vzdělávání v matematice ve 20. století v samostatné republice.
Tuto monografii věnuji památce
doc. RNDr. Jaroslava Šedivého, CSc.,
který její napsání neustále podněcoval a měl se na práci podílet.
Je velkou ztrátou pro náš obor, že Jaroslav Šedivý již nestihl soustavně
zachytit všechny své znalosti, postřehy, názory a hodnocení. Tím spíše považuji
za nutné svoji práci zveřejnit.
Současně s vděčností vzpomínám na své učitele, matematika Josefa Pomykala a dějepisce PhDr. Karla Ottu, profesory reformního reálného gymnázia
v Moravské Ostravě, kteří rovnou měrou vzbudili můj zájem o vyučování matematice a o historii.
V Praze, na podzim roku 2009
Jiří Mikulčák