© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Matematika na německé technice v Brně

Dějiny matematiky, svazek 21

Prometheus 2002

;322 str.
ISBN 8071962562

obálka
245,-
221,-
1-2 ks

Obsah . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5
Úvod . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 6
1 Období technického učiliště .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 11
1.1 Technické školství do roku 1867 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 11
1.2 Školství na Moravě do roku 1867 . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .14
1.3 Vznik technického učiliště v Brně . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 15
1.4 Vývoj učiliště do roku 1867 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 22
1.5 Obsazení stolice matematiky v roce 1849 . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 25
1.6 Valentin Teirich . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 27
1.7 Obsazení stolice matematiky v roce 1855 . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 29
1.8 Karl Prentner . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 32
1.9 Obsazení stolice deskriptivní geometrie .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .34
1.10 Georg Beskiba . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 36
1.11 Asistenti deskriptivní geometrie . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 39
1.12 Další významné osobnosti technického učiliště . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 44
1.13 Výuka matematiky na technikách do roku 1867 . . . . . . .. . . . . . . . . . 49
1.14 Výuka matematiky na učilišti v Brně . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 52
2 Období 1867-1873 . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 62
2.1 Reforma rakouského technického školství . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 62
2.2 Reforma brněnského učiliště . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 64
2.3 Franz Unferdinger . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 68
2.4 Gustav Adolf Viktor Peschka . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 70
2.5 Asistenti matematiky . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 74
2.6 Asistenti deskriptivní geometrie . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 76
2.7 Další významné osobnosti na brněnské technice . . . . . . . . . .. . . . . . . 78
2.8 Vyučování matematiky na technikách . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 81
2.9 Výuka matematiky na brněnské polytechnice . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 83
2.10 Výuka deskriptivní geometrie . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 87
3 Období vysoké školy do roku 1899 . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .89
3.1 Vývoj technického školství do roku 1899 . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 89
3.2 Vysoká škola technická v Brně . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 90
3.3 Czuberův příchod do Brna . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .93
3.4 Emanuel Czuber .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .95
2
3.5 Obsazení stolic matematiky v letech 1890-1891 . . .. . . . . . . . . .. . . 100
3.6 Oskar Peithner von Lichtenfels . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..103
3.7 Franz Hočevar . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .104
3.8 Otto Biermann . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 106
3.9 Obsazení stolice po odchodu Franze Hočevara . . . . . . . .. . . . . . . . . . 110
3.10 Emil Waelsch .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .111
3.11 Obsazení stolice geometrie po odchodu Gustava Peschky . . .. . . . 117
3.12 Otto Rupp . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 119
3.13 Asistenti matematiky . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 121
3.14 Asistenti deskriptivní geometrie . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ..130
3.15 Výuka matematických předmětů na technikách . .. . . . . . . . . .. . . . .132
3.16 Výuka matematiky na brněnské technice . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 135
3.17 Výuka deskriptivní geometrie . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 142
4 Období 1900-1918 . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .144
4.1 Technické školství do konce první světové války . .. . . . . . . . . .. . . . 144
4.2 Vývoj německé techniky v Brně v letech 1900-1918 . .. . . . . . . . . . 146
4.3 Obsazení stolic matematiky a geometrie . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..148
4.4 Ernst Fischer . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .153
4.5 Heinrich Tietze . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 158
4.6 Obsazování stolice po odchodu Ernsta Fischera . . . . . . . . .. . . . . . . 165
4.7 Lothar Schrutka .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 168
4.8 Georg Hamel a Richard von Mises .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 170
4.9 Matematicko-fyzikální společnost . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 178
4.10 Asistenti matematiky . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 182
4.11 Asistenti deskriptivní geometrie . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ..188
4.12 Matematika na technikách do roku 1918 . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 190
4.13 Vyučování matematiky na brněnské technice . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 195
4.14 Výuka pojistné matematiky . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 198
4.15 Vyučování geometrie . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 207
5 Období 1919-1938 . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .209
5.1 Vysoké školství v Československu do roku 1938 . . . .. . . . . . . . . .. . .209
5.2 Vývoj brněnské německé techniky do roku 1938 . .. . . . . . . . . .. . . . 210
5.3 Obsazování stolice matematiky v letech 1919-1923 . . . . . . .. . . . . . 216
5.4 Karl Mayr . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .219
5.5 Obsazování matematických stolic v letech 1924-1929 . . . . . . . .. . . 220
5.6 Rudolf Weyrich . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..230
3
5.7 Lothar Koschmieder . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 232
5.8 Josef Krames . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 235
5.9 Obsazení stolice geometrie po Kramesovi . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .237
5.10 Rudolf Kreutzinger . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 238
5.11 Výuka pojistné matematiky po roce 1918 . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 242
5.12 Asistenti matematiky . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 247
5.13 Asistenti deskriptivní geometrie . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ..254
5.14 Matematika na technikách v letech 1919-1938 . . . . . . . . . .. . . . . . . .257
5.15 Výuka matematiky na brněnské technice . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 259
5.16 Výuka deskriptivní geometrie . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 266
6 Období 1939-1945 . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .268
6.1 Německá technika do konce 2. světové války . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .268
6.2 Jmenování von Koppenfelse . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .272
6.3 Werner von Koppenfels . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 274
6.4 Helmut Epheser . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 275
6.5 Vyučování matematiky a deskriptivní geometrie .. . . . . . . . .. . . . . . . 275
Závěr . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 279
Profesoři matematických oborů . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 290
Asistenti matematických stolic .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 291
Uchazeči o místo profesora v Brně . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 292
Jmenný rejstřík . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 306
Literatura . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 31