English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

JIN%C3%89 >

stránka: [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>]

Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the...

Potůček, Martin a kol.

Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics: 1989 to the Present, edited by Richard Scheffler and Martin Potucek, is the product of collaboration between two great universities and scholars in the Czech and Slovak Republics. It is a...

vydáno: květen  2008
doporučená cena: 490 Kč


Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu

Waic, Marek a kol.

Monografie Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu se zabývá vznikem a vývojem vybraných německých tělovýchovných, sportovních, skautských a turistických spolků v českých zemích a Československu. Zahrnuje časové...

vydáno: září  2008
doporučená cena: 365 Kč


Národ a náboženství v době globalizace

kolektiv autorů

Dvojjazyčná publikace obsahuje texty přednášek, které se konaly na půdě Francouzského institutu v Praze v průběhu roku 2007 v rámci cyklu nazvaného "Rozumět světu". Cílem tohoto přednáškového cyklu je představovat hlavní trendy francouzské veřejné...

vydáno: listopad  2008
doporučená cena: 200 Kč


Úpadek amerického federalismu? Posilování federální vlády na prahu 21....

Růžička, Jan - Kozák, Kryštof

Kniha Úpadek amerického federalismu? Představuje historické pozadí vzniku a ústavněprávního vývoje amerického federalismu spolu s konkrétními případovými studiemi ze současnosti. Ukazuje ideové základy federalismu i klíčová právní a politická...

vydáno: listopad  2008
doporučená cena: 165 Kč


Právněhistorické studie 40

Soukup, Ladislav (ed.)

Čtyřicátý svazek Právněhistorických studií vychází po 52 letech od vydání prvního čísla. Po více než půl století tato publikace plní úlohu jediného českého a slovenského vědeckého sborníku, který přináší výsledky základního výzkumu v oboru právních...

vydáno: duben  2009
doporučená cena: 585 Kč


Užívání a prožívání jazyka

Čmejrková, Světla - Hoffmannová, Jana - Havlová, Eva, editorky

Sborník Užívání a prožívání jazyka vydávaný k devadesátinám předního českého lingvisty profesora Františka Daneše a navazující na stejnojmennou konferenci konanou 15.-17. dubna 2009 v Praze přináší široké spektrum příspěvků od obecně lingvistické...

vydáno: květen  2010
doporučená cena: 325 Kč


Bohemia Jesuitica 1556-2006

Cemus, Petronilla

Dvousvazkový sborník Bohemia Jesuitica 1556?2006 je výstupem z mezinárodní vědecké konference, která byla uspořádána u příležitosti 450. výročí příchodu jezuitského řádu do Prahy. V deseti tematických oddílech seznamuje s působením Tovaryšstva...

vydáno: prosinec  2010
doporučená cena: 635 Kč


Psáno do oblak

Hasil, Jiří - Hrdlička, Milan (eds.)

Sborník věnovaný nedožitému životnímu jubileu předního českého historika moderních dějin a bohemisty prof. PhDr. Jana Kuklíka, CSc., shromažďuje na čtyřicet příspěvků jeho kolegů, přátel a žáků. Autory sborníku jsou čeští historici a bohemisté,...

doporučená cena: 385 Kč