English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

JINÉ >

stránka: [1] [2] [3] [4] [>>]

Konkurence i partnerství (Německé a čsl. hospodářství v letech 1918-1945)

Kubů, Eduard (ed.)

Sborník 15 studií českých, slovenských a německých historiků je rozdělen do pěti tematických okruhů. 1. Výchozí situace po první světové válce.
2. Meziválečná průmyslová a obchodní politika. 3. Kritická analýza česko-německého tržního...

vydáno: březen  1999
doporučená cena: 275 Kč


Scientia nobilitat. Sborník prací k 75. narozeninám prof. dr. Fr. Kavky

Svatoš, Michal

Sborníkem odborných studií k poctě prof. Františka Kavky, který obsahuje příspěvky od předních historiků českých dějin, zahajuje Ústav dějin Univerzity Karlovy novou publikační řadu, v jejímž rámci budou otiskovány materiálové studie, prameny a...

vydáno: srpen  1999
doporučená cena: 125 Kč


Věda v Československu v letech 1945 - 1953

Zilynská, Blanka - Svobodný, Petr (eds.)

Sborník odborných studií z konference Věda v Československu v letech 1945-1953 je tematicky rozdělen do deseti kapitol : vysoké školy, vznik ČSAV a proměny vědeckých institucí, slovenské a polské paralely, věda a kultura, věda a politika,...

vydáno: listopad  1999
doporučená cena: 210 Kč


Česká věda a Pražské jaro (1963-1970). Sborník z konference

Zilynská, Blanka - Svobodný, Petr

Sborník odborných studií z konference z cyklu Česká věda ve dvacátém století se věnuje období 1963-1970. Sborník je tematicky rozdělen do několika kapitol : vysoké školy, akademie věd a jiné instituce, věda v kontextu doby, přírodní vědy,...

vydáno: únor  2002
doporučená cena: 385 Kč


Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám...

Gerloch, Aleš (ed.)

Kniha vychází u příležitosti životního jubilea prof. Jiřího Boguszaka. Obsahuje dvacet příspěvků věnovaných vybraným právněteoretickým tématům. Autory jednotlivých studií jsou bývalí kolegové a žáci Jiřího Boguszaka z různých generačních vrstev.

vydáno: listopad  2002
doporučená cena: 220 Kč


Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci)

Gebhart, Jan - Šedivý, Ivan

Publikace obsahuje odborné studie věnované dějinám české společnosti v průběhu první a druhé světové války. Autoři své příspěvky koncipovali zejména jako komparaci vybraných oblastí politického, hospodářského a každodenního života ve vyjímečných...

vydáno: řijen  2003
doporučená cena: 250 Kč


Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Jana...

Svatoš, Michal - Velek, Luboš

Ke vzniku sborníku věnovaného in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc., přispěla tři pracoviště, ve kterých Jan Havránek v minulosti působil: Ústav českých dějin FF UK, Ústav dějin Univerzity Karlovy ? Archiv Univerzity Karlovy a Výzkumné...

vydáno: září  2005
doporučená cena: 385 Kč


Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu

Waic, Marek

Publikace obsahuje 17 odborných studií věnovaných historii českých a německých tělovýchovných a sportovních organizací do roku 1945. Autory jednotlivých studií jsou čeští, rakouští a němečtí historici. Publikace vyšla v českém a německém jazyce.

vydáno: červen  2004
doporučená cena: 385 Kč