English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Fyziologie krve a základy imunity

Chottová Dvořáková, Magdaléna - Mistrová, Eliška

Učebnice Fyziologie krve a základy imunity je určena studentům lékařských fakult. Obsahuje základní informace o fyziologii krve (popisuje vznik, funkci a zánik jednotlivých složek krve) a imunitním systému (vysvětluje základní principy imunitních...

vydáno: září  2018
doporučená cena: 170 Kč


Stomatologie pro studující všeobecného lékařství

Kilian, Jan a kol.

Úkolem třetího vydání učebního textu je přiblížit studentům všeobecného lékařství ty oblasti stomatologie, jejichž dobrá znalost je potřebná pro jejich budoucí všeobecně lékařskou praxi. Z obsahu : stomatologické vyšetření, vývoj a prořezávání zubů,...

vydáno: leden  2013
doporučená cena: 125 Kč


Základy forenzního zubního lékařství

Kilian, Jan - Dvořák, Miroslav

Nově koncipovaný učební text, jehož autoři působí jako soudní znalci a vysokoškolští učitelé Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, splňuje svým obsahem nejen požadavek na kvalitní studijní materiál pro všechny studenty lékařství, ale může se...

vydáno: leden  2008
doporučená cena: 125 Kč


Čeština pro zahraniční studenty lékařské fakulty

Kozlíková, Dagmar - Těšínská, Věra

Úvod každé kapitoly cvičebnice tvoří texty s lékařskou tematikou, na jejichž základě si studenti procvičují jazykové jevy. Následuje první soubor cvičení, zaměřených převážně na morfologii, lexikologii, latinské termíny a jejich české ekvivalenty,...

vydáno: leden  2006
doporučená cena: 120 Kč


Detail knihy Morfologie zubů. Kreslení a modelování zubů
E-KNIHA

Morfologie zubů. Kreslení a modelování zubů

Monhartová, Květoslava - Hecová, Hana

Třetí vydání učebnice, určené studentům Lékařské fakulty v Plzni. Teoretická část učebního textu se zabývá základním popisem zubu, jeho značením, morfologií tvrdých zubních tkání a morfologií stálého chrupu. Cvičná část se zaměřuje na nákresy a...

vydáno: listopad  2017
doporučená cena: 100 Kč


Detail knihy Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví
E-KNIHA

Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví

Müllerová, Dana

Učebnice Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví má primárně sloužit studentům všeobecného lékařství jako zdroj základních informací o problematice spojené s hygienou a prevencí. Autoři ve čtrnácti kapitolách věnují pozornost např....

vydáno: listopad  2014
doporučená cena: 170 Kč


Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví

Müllerová, Dana

Učebnice Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví má primárně sloužit studentům všeobecného lékařství jako zdroj základních informací o problematice spojené s hygienou a prevencí. Autoři ve čtrnácti kapitolách věnují pozornost např....

vydáno: listopad  2014
doporučená cena: 275 Kč


Základy latinské lékařské terminologie

Plašilová, Jiřina

Páté vydání učebního textu pro posluchače Lékařské fakulty UK v Plzni. Text obsahuje gramatické partie a slovní zásobu, která umožní studentům porozumět odborným lékařským pojmům, lékařským zprávám, diagnózám a lékařským receptům. Praktická pomůcka...

vydáno: září  2018
doporučená cena: 270 Kč