English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Čítanka mluvené češtiny

Adamovičová, Ana - Čermák, František

Čítanka mluvené češtiny představuje výběr přepsaných nahrávek z Pražského mluveného korpusu (PMK), stále jediného reprezentativního zdroje současné mluvené češtiny. Je cenným materiálem jak pro domácí, tak i zahraniční uživatele, zachycujícím...

vydáno: leden  2009
doporučená cena: 325 Kč


Současné germánské jazyky

Berkov, V. P.

Přehledná příručka všech současných germánských jazyků čtenáře postupně seznamuje s jedenácti živými spisovnými germánskými jazyky, od angličtiny po jidiš, a s jejich charakteristickými rysy. V druhé části autor analyzuje společné a specifické rysy...

vydáno: březen  2002
doporučená cena: 260 Kč


Čeština pro středně a více pokročilé

Bischofová, Jana

Učební materiál Čeština pro středně a více pokročilé je určen cizojazyčným mluvčím, jejichž znalost českého jazyka odpovidá podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovni B1 a úrovním vyšším. Cílem učebnice je přispívat k rozvíjení...

vydáno: květen  2017
doporučená cena: 375 Kč


Syntagmatika a paradigmatika českého slova I. Valence a kolokabilita

Čermák, František - Holub, Jan

Příručka pro studenty češtiny si klade za cíl popsat a procvičit český slovník z hlediska obvykle opomíjené kombinatoriky, syntagmatiky slov. Ukazuje tak na jednu z možností, jak všestranně budovat a rozvíjet slovní zásobu po stránce možností a...

vydáno: září  2005
doporučená cena: 190 Kč


Čítanka staroanglických, středoanglických a raně novoanglických textů

Čermák, Jan - Znojemská, Helena

Texty shromážděné v čítance jsou určené pro seminář přednášky Historický vývoj anglického jazyka pořádané Ústavem anglistiky a amerikanistiky FF UK. Každý text je opatřen kulturně-historickým úvodem a slovníčkem neznámých výrazů.

vydáno: únor  2001
doporučená cena: 155 Kč


Portugues Institucional e Communitario (Institucionální portugalština a...

de Sousa Coelho Ramos, Joaquim José

In this book, the author tries to describe the reality of national and European institutions as seen under the perspective of the Portuguese language. The main objective is to offer students a perception of such realities in order for them to...

vydáno: únor  2011
doporučená cena: 135 Kč


Projektové vyučování v české škole - vývoj, inspirace, současné problémy

Dvořáková, Markéta

Publikace podává celkový přehled o projektovém vyučování s důrazem na zpracování obsahu vyučování.
Objasňuje vznik projektového vyučování a názory představitelů americké pragmatické pedagogiky na projektové vyučování, podrobně popisuje teorii i...

vydáno: prosinec  2009
doporučená cena: 155 Kč


Čtení německých odborných a umělěckých textů pro humanitní obory

Hasilová, Helena

Učební text určený posluchačům humanitních oborů Filozofické fakulty UK pro práci v odborném semináři i samostatnou přípravu ke zkoušce. Pro práci s tímto učebním textem se předpokládá znalost základní gramatiky a slovní zásoby německého jazyka....

vydáno: červen  2005
doporučená cena: 170 Kč