English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství

Ambrožová, Helena a kol.

Předkládaný učební text zachovává stejnou koncepci jako v předchozím vydání (Karolinum, 2003), náplně kapitol však byly nově zpracovány a doplněny nejen o nové klinické jednotky, ale i o současné diagnostické a terapeutické postupy.
Učebnice je...

vydáno: srpen  2012
doporučená cena: 125 Kč


Soudnělékařská identifikace

Beran, Michal a kol.

Kniha zkušených a významných forenzních vědců, kteří se dlouhodobě zabývají soudním lékařstvím a genetickou identifikací osob, shrnuje dosud získané poznatky o soudnělékařské identifikaci na začátku 21. století. Publikace přehlednou a nenásilnou...

vydáno: prosinec  2012
doporučená cena: 190 Kč


Forenzní traumatologie

Beran, Michal - Bouška, Ivan - Holčapek, Tomáš - Strauss, Jiří - Šustek, Petr - Tomášek, Petr

Učební text Forenzní traumatologie je ve své úvodní části věnován jednak právním a kriminalistickým aspektům práce soudního lékaře a jednak obecné charakterizaci mechanických poranění. Následně se jeho speciální část podrobněji zaměřuje na zranění...

vydáno: prosinec  2009
doporučená cena: 170 Kč


Porodnictví

Binder, Tomáš a kol.

Tato publikace je primárně určena studentům lékařských fakult. Jsou v ní implementovány poslední poznatky oboru a rovněž doporučené postupy řešení nejčastějších a nejzávažnějších situací v oboru porodnictví, schválené Českou...

vydáno: leden  2015
doporučená cena: 280 Kč


Detail knihy Porodnictví
E-KNIHA

Porodnictví

Binder, Tomáš a kol.

Tato publikace je primárně určena studentům lékařských fakult. Jsou v ní implementovány poslední poznatky oboru a rovněž doporučené postupy řešení nejčastějších a nejzávažnějších situací v oboru porodnictví, schválené Českou...

vydáno: leden  2015
doporučená cena: 200 Kč


Soudnělékařská diagnostika náhlé smrti

Bouška, Ivan - Toupalík, Pavel

Přibližně 15 % všech úmrtí v ČR probíhá náhle, bez varovných klinických příznaků. S touto problematikou se lze setkat ve všech věkových skupinách, ale s rozličnou etiologií. Autoři uspořádali tuto publikaci právě se zaměřením na jednotlivé věkové...

vydáno: prosinec  2012
doporučená cena: 70 Kč


Vybrané kapitoly z hepatologie

Drábek, Jiří a kol.

Publikace přehledně shrnuje základní strukturu oboru, informace však rozšiřuje o nejnovější poznatky. Svým důrazem na stručnost a výstižnost v řešení jednotlivých kapitol lze zařadit mezi texty, které jsou dobrým vodítkem pro základní orientaci.

vydáno: červenec  2012
doporučená cena: 75 Kč


Practicing Epidemiology

Göpfertová, Dana - Šmerhovský, Zdeněk

Učební text z oblasti praktické aplikace teoretických epidemiologických konceptů má dva hlavní cíle. Prvním je demonstrace základních principů epidemiologického uvažování na reálných příkladech a modelových situacích. Druhou ambicí je jejich využití...

vydáno: září  2008
doporučená cena: 115 Kč