English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Algoritmy v digitální kartografii

Bayer, Tomáš

Publikace poskytuje přehled vybraných algoritmů z oblasti geoinformatiky a digitální kartografie. Algoritmy pro kompresi rastrů (RLE, LZ-77, LZW, JPEG), rasterizační algoritmy (Bresenham), metody klasifikace dat (konstantní i proměnná velikost...

vydáno: duben  2008
doporučená cena: 275 Kč


Chemická termodynamika. Stavy hmoty, termodynamika a statistická...

Boublík, Tomáš

Učebnice je určena studentům bakalářského a magisterského studia přírodovědeckých a technických oborů. Je rozdělena do sedmi kapitol. První je věnována stavovým rovnicím a vlastnostem jednotlivých skupenských stavů. Druhá a třetí kapitola přináší...

vydáno: září  2006
doporučená cena: 190 Kč


Seminář z analytické chemie. Teorie, příklady, cvičení.

Coufal, Pavel a kol.

Učební text je určen pro posluchače, kteří si zapsali přednášku z analytické chemie a současně navštěvují seminář z analytické chemie. Slouží především k procvičování si výpočtů v analytické chemii a zabývá se srážecími, komplexotvornými,...

vydáno: červenec  2007
doporučená cena: 175 Kč


Didaktika a technika chemických pokusů

Čtrnáctová, Hana - Halbych, Josef

Chemické pokusy jsou nedílnou součástí výuky chemie na základních a středních školách, a proto tvoří i důležitou součást vzdělávání učitelů chemie. Právě pro tuto část jejich studia jsou určen učební text Didaktika a technika chemických pokusů...

vydáno: březen  2007
doporučená cena: 250 Kč


Učební úlohy v chemii I.

Čtrnáctová, Hana

Skripta jsou určena pro 1.-3. ročník Bc. studia chemie zaměřené na vzdělávání, pro 1. a 2. ročník navazujícího Mgr. studia učitelství chemie a pro PhD. studenty zaměřené na didaktiku chemie. V úvodní části je uveden historický přehled výuky chemie...

vydáno: řijen  2009
doporučená cena: 125 Kč


Stereografická řešení. Posuzování stability skalních masivů

Drozd, Karel - Suchomelová, Leona

V publikaci jsou vysvětleny základní stereografické principy a využití stereografických metod, představeny projekční sítě a uvedena řešení jednodušších geometrických úloh. Dále čtenáři v knize najdou řešení složitějších příkladů, využívající...

vydáno: červen  2015
doporučená cena: 160 Kč


Akvaristika (2. díl)

Hanel, Lubomír

Druhý díl učebnice Akvaristiky obsahuje přehled nejčastěji chovaných skupin živočichů v akváriích, údaje o vlastním chovu a odchovu některých druhů. V textu je zmíněno téměř 1500 druhů vodních živočichů, v příloze je na obrazových tabulích...

vydáno: květen  2004
doporučená cena: 275 Kč


Akvaristika - Biologie a chov vodních živočichů

Hanel, Lubomír

Anotace není k dispozici.

vydáno: září  2002
doporučená cena: 240 Kč