English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Školní vzdělávání Zahraniční trendy a inspirace

Greger, David - Ježková, Věra

Sborník představuje aktuální příspěvek k rozvoji české srovnávací pedagogiky. Zabývá se vybranými aspekty vzdělávání v zahraničí, případně obecnějšími trendy rozvoje či reforem vzdělávacích soustav (především kurikula) ve vybraných zemích, které...

vydáno: leden  2007
doporučená cena: 265 Kč


Vybrané kapitoly z autekologie a demekologie živočichů

Hanel, Lubomír - Andreska, Jan

Předkládaný učební text z ekologie živočichů nejen studentům biologie pedagogických fakult, ale i všem zájemcům o lepší porozumění životu zvířat ve volné přírodě. Tematicky je věnován především následujícím třem oblastem: adaptaci na prostředí...

vydáno: únor  2010
doporučená cena: 250 Kč


Diagnostika. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do...

Hrabal, Vladimír

Učební text je určen pro přednášky a semináře z diagnostiky a z pedagogické a sociální psychologie pořádané na Pedagogické fakultě UK. Učebnici věnovanou diagnostické činnosti ve škole ocení i profesionální učitelé, vychovatelé a psychologové.

vydáno: červen  2004
doporučená cena: 155 Kč


A History of Music in Outlines

Kittnarová, Olga

Učebnice dějin hudby v anglickém jazyce pro zahraniční vysokoškolské studenty je potřebnou pomůckou výuky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Publikace sleduje vývoj hudby od nejstarších období po současnost, zabývá se monografiemi...

vydáno: řijen  2007
doporučená cena: 295 Kč


Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice

Váňová, Hana - Skopal, Jiří

Učební text "Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice" je určen studentům hudební výchovy všech typů studia na pedagogických fakultách a doktorandům v oboru hudební teorie a pedagogika s cílem orientovat je v základních etapách...

vydáno: listopad  2017
doporučená cena: 220 Kč


Detail knihy Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice
E-KNIHA

Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice

Váňová, Hana - Skopal, Jiří

Učební text "Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice" je určen studentům hudební výchovy všech typů studia na pedagogických fakultách a doktorandům v oboru hudební teorie a pedagogika s cílem orientovat je v základních etapách...

vydáno: listopad  2017
doporučená cena: 150 Kč


Geologie světa

Ziegler, Václav

Učební text pro posluchače Pedagogické fakulty UK. Text studenty seznamuje s geologickou stavbou světových kontinentů.

vydáno: prosinec  2001
doporučená cena: 90 Kč


Geologické exkurze po Praze a okolí

Ziegler, Václav

Do první části knihy autor zařadil kapitoly o sběru zkamenělin a nerostů a jejich ukládání do sbírek. Následuje 41 exkurzí po Praze a okolí, které zájemce provádějí řadou lokalit různého geologického stáří a poskytují mu základní informace o vývoji...

vydáno: květen  1998
doporučená cena: 130 Kč