English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství I.

Mareš, Jiří - Hodačová, Lenka - Býma, Svatopluk

Autoři učebního textu zpracovávají témata, kterým není věnována pozornost v jiných pracích, jsou nová, došlo u nich k výraznějším posunům, nebo s nimi mají autoři zkušenosti. Publikace se dělí na dvě části: obecnou a speciální. V první předkládají...

vydáno: květen  2009
doporučená cena: 180 Kč


Manuál pro tvůrce a uživatele studentského posuzování výuky

Mareš, Jiří

Jiří Mareš předkládá všem, kdo se na vysokých školách zabývají studentským hodnocením kvality výuky nebo se jím teprve hodlají zabývat, stručnou instruktivní pomůcku. Smyslem tohoto manuálu je zprostředkovat české odborné veřejnosti základní...

vydáno: prosinec  2006
doporučená cena: 65 Kč


Ošetřovatelská péče - Úvod do oboru ošetřovatelství pro studující...

Mastiliaková, Dagmar - Archalousová, Alexandra - Vašátková, Iva - Kohoutová, Ivanka - Jirkovský, Daniel - Uhura, Alan Maria - Heger, Leoš - Pekárková, Hana - Pečenková, Jaroslava - Wasylievová, Vlasta - Dostálková, Šárka - Švecová, Dagmar - Bavor, Josef

Učební text pro posluchače Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Obsah: ošetřovatelství jako vědní disciplina, ošetřovatelství v systému
zdravotní péče, ošetřovatelský proces - metodologie oboru a jeho dokumentace, ošetřovatelský model...

vydáno: leden  2007
doporučená cena: 300 Kč


Vybrané kapitoly z dentoalveolární chirurgie

Nátek, Štefan - Černý, Daniel - Bavor, Josef - Bartáková, Věra - Kopecká, Dana

Učební text je určen posluchačům třetího ročníku Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Obsah: vyšetření nemocného, principy chirurgického ošetření, nejčastější onemocnění v dentalveolární chirurgii, rentgenologie v orofaciální oblasti.

vydáno: červen  2003
doporučená cena: 195 Kč


Základy lékařské mikrobiologie a imunologie učební text pro bakalařské...

Ryšková, Olga

Učební text obsahuje přehled základních znalostí nutných pro pochopení problematiky předmětu lékařské mikrobiologie. Důraz je kladen na poznatky o vzájemném vztahu mikroorganismů a dutiny ústní a na objasnění významu mikrobů pro vznik onemocnění...

vydáno: řijen  2007
doporučená cena: 135 Kč


Základy biochemie lidského organismu

Stoklasová, Alena - Řezáčová, Martina

Druhé vydání učebního textu, který je určen především studentům bakalářských studijních programů zaměřených na ošetřovatelství a fyzioterapii. Ve stručné podobě shrnuje základy chemie a biochemie nezbytné pro pochopení metabolických pochodů v...

vydáno: září  2012
doporučená cena: 135 Kč


Základy speciální neurologie

Waberžinek, Gerhard

Lékaři Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové v publikaci poskytují přehled o klinickém obrazu, diagnostice, léčbě i prevenci cévních mozkových příhod, které jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí, cévních onemocněních míchy,...

vydáno: únor  2007
doporučená cena: 345 Kč