English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Učební texty otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro bakaláře...

Astl, Jaromír

Anotace není k dispozici.

vydáno: únor  2012
doporučená cena: 155 Kč


Hygiena a epidemiologie

Bencko, Vladimír a kol.

Úkolem učebnice vypracované pracovníky 1.lékařské fakulty UK je poskytnout studentům lékařských fakult vhodný studijní text pro přípravu na zkoušky a státnice z hygieny a epidemiologie. Učebnice zároveň přispívá i k pochopení vzájemného vztahu...

vydáno: srpen  2006
doporučená cena: 250 Kč


Detail knihy Základy lékařské fyziky
E-KNIHA

Základy lékařské fyziky

Beneš, Jiří - Jirák, Daniel - Vítek, František

Učebnice Základy lékařské fyziky srozumitelně popisuje základní fyzikální vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně. Lékařská fyzika je specifická tím, že se zabývá aplikací fyzikálních...

vydáno: srpen  2015
doporučená cena: 250 Kč


Základy lékařské fyziky

Beneš, Jiří - Jirák, Daniel - Vítek, František

Učebnice Základy lékařské fyziky srozumitelně popisuje základní fyzikální vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně. Lékařská fyzika je specifická tím, že se zabývá aplikací fyzikálních...

vydáno: únor  2019
doporučená cena: 350 Kč


Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení a...

Bubnová, Eva a kol.

Anotace není k dispozici.

vydáno: řijen  2007
doporučená cena: 230 Kč


Posudkové lékařství

Čeledová, Libuše a kol.

Skripta jsou určena studentům lékařských fakult pro základní orientaci v posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Na řadě praktických příkladů jsou demonstrovány posudkově medicínské zásady, jejich vývoj a...

vydáno: září  2010
doporučená cena: 135 Kč


Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů

Černý, Dalibor

Cílem psaní těchto skript bylo vytvořit komplexní a aktuální publikaci sloužící jako pomůcka při výuce předepisování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro studenty lékařských oborů, tj. všeobecného lékařství, zubního lékařství a...

vydáno: listopad  2010
doporučená cena: 145 Kč


Guide to Basic Medical Terminology

Černý, Karel

The Guide offers an introduction to Basic Medical Terminology on a level and in accordance with requirements of the university programmes of dentistry and general medicine in the Czech Republic. The course reflects local specifics of the Czech...

vydáno: listopad  2016
doporučená cena: 220 Kč