English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Soudnělékařská diagnostika náhlé smrti

Bouška, Ivan - Toupalík, Pavel

Přibližně 15 % všech úmrtí v ČR probíhá náhle, bez varovných klinických příznaků. S touto problematikou se lze setkat ve všech věkových skupinách, ale s rozličnou etiologií. Autoři uspořádali tuto publikaci právě se zaměřením na jednotlivé věkové...

vydáno: prosinec  2012
doporučená cena: 70 Kč


Sportovní střelba

Brych, Jan

Publikace Sportovní střelba zachycuje v jedenácti kapitolách všechny aspekty tohoto sportu - historii, organizaci v národním a mezinárodním měřítku, základní ustanovení pravidel jednotlivých disciplín, údaje o sportovních zbraních, základy...

vydáno: listopad  2008
doporučená cena: 220 Kč


Historie střelectví z ručních palných zbraní

Brych, Jan - Janoušek, Ladislav - Parkan, František

Publikace v devatenácti kapitolách popisuje vývoj střelby z ručních palných zbraní od jejího vzniku ve 14. století do současnosti. Vývoj této činnosti je vázán jednak na technický pokrok, jednak na organizaci ve společnosti. S tím je spojen vznik...

vydáno: březen  2018
doporučená cena: 200 Kč


Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení a...

Bubnová, Eva a kol.

Anotace není k dispozici.

vydáno: řijen  2007
doporučená cena: 230 Kč


Teorie a didaktika volejbalu

Buchtel, Jaroslav - Vorálek, Rostislav - Mitáč, Stanislav - Licek, Jindřich

Učební text je určen posluchačům FTVS UK, sportovním trenérům a dalším zájemcům o volejbal. Důraz je kladen především na vysvětlení postupu při osvojování volejbalových dovedností, nácviku herních činností jednotlivce, herních kombinací a herních...

vydáno: květen  2006
doporučená cena: 200 Kč


Real Economic Convergence - Selected Topics

Cahlík, Tomáš a kol.

Publikace se věnuje vybraným problémům reálné ekonomické konvergence. Ve čtyřech kapitolách autoři vysvětlují problémy lidského kapitálu a cenové konvergence, uvádějí modely týkající se různých úrovní důchodu per capita v různých zemích a procesů...

vydáno: únor  2004
doporučená cena: 165 Kč


Čeština pro pokročilé

Confortiová, Helena - Turzíková, Milada

Učební text zaměřený na mluvený jazyk je určený pro zájemce, kteří chtějí češtinu používat hlavně v běžném životě. Učebnice má dvě části: texty s vysvětlivkami, poznámkami a cvičeními a gramatiku s cvičeními. Učebnice předpokládá základní znalost...

vydáno: březen  2008
doporučená cena: 180 Kč