English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Detail knihy Molekulární genetika pro bioanalytiky
E-KNIHA

Molekulární genetika pro bioanalytiky

Beránek, Martin

V oblasti molekulární genetiky lze od nástupu nového milénia pozorovat velké pokroky ve vyšetřovacích metodách. Stěžejními momenty tohoto rozvoje byly: dokončení projektu Lidský genom, aplikace čipové technologie a sekvenování nové generace. Úloha...

vydáno: duben  2016
doporučená cena: 240 Kč


Současné germánské jazyky

Berkov, V. P.

Přehledná příručka všech současných germánských jazyků čtenáře postupně seznamuje s jedenácti živými spisovnými germánskými jazyky, od angličtiny po jidiš, a s jejich charakteristickými rysy. V druhé části autor analyzuje společné a specifické rysy...

vydáno: březen  2002
doporučená cena: 260 Kč


Porodnictví

Binder, Tomáš a kol.

Tato publikace je primárně určena studentům lékařských fakult. Jsou v ní implementovány poslední poznatky oboru a rovněž doporučené postupy řešení nejčastějších a nejzávažnějších situací v oboru porodnictví, schválené Českou...

vydáno: leden  2015
doporučená cena: 280 Kč


Detail knihy Porodnictví
E-KNIHA

Porodnictví

Binder, Tomáš a kol.

Tato publikace je primárně určena studentům lékařských fakult. Jsou v ní implementovány poslední poznatky oboru a rovněž doporučené postupy řešení nejčastějších a nejzávažnějších situací v oboru porodnictví, schválené Českou...

vydáno: leden  2015
doporučená cena: 200 Kč


Čeština pro středně a více pokročilé

Bischofová, Jana

Učební materiál Čeština pro středně a více pokročilé je určen cizojazyčným mluvčím, jejichž znalost českého jazyka odpovidá podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovni B1 a úrovním vyšším. Cílem učebnice je přispívat k rozvíjení...

vydáno: květen  2017
doporučená cena: 375 Kč


Pracovní sešit k učebnici

Bischofová, Jana - Hasil, Jiří - Hrdlička, Milan - Kramářová, Jitka

Tento pracovní sešit již dlouhodobě patří spolu s Učebnicí češtiny pro středně a více pokročilé k učebním materiálům, které úspěšně slouží výchově budoucích bohemistů na českých i zahraničních vysokých školách a jsou s úspěchem užívány v celé řadě...

vydáno: červenec  2016
doporučená cena: 240 Kč


Detail knihy Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny, úroveň B1
E-KNIHA

Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny, úroveň B1

Boccou Kestřánková, Marie - Hodousková, Andrea - Hůlková Nývltová, Dana - Pečený, Pavel - Svrčinová, Martina

Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B1 (CCE–B1), kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK). Byla vytvořena nejen pro vyučující, kteří chtějí ke zkoušce...

vydáno: září  2014
doporučená cena: 130 Kč


Chemická termodynamika. Stavy hmoty, termodynamika a statistická...

Boublík, Tomáš

Učebnice je určena studentům bakalářského a magisterského studia přírodovědeckých a technických oborů. Je rozdělena do sedmi kapitol. První je věnována stavovým rovnicím a vlastnostem jednotlivých skupenských stavů. Druhá a třetí kapitola přináší...

vydáno: září  2006
doporučená cena: 190 Kč