English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Čítanka mluvené češtiny

Adamovičová, Ana - Čermák, František

Čítanka mluvené češtiny představuje výběr přepsaných nahrávek z Pražského mluveného korpusu (PMK), stále jediného reprezentativního zdroje současné mluvené češtiny. Je cenným materiálem jak pro domácí, tak i zahraniční uživatele, zachycujícím...

vydáno: leden  2009
doporučená cena: 325 Kč


Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství

Ambrožová, Helena a kol.

Předkládaný učební text zachovává stejnou koncepci jako v předchozím vydání (Karolinum, 2003), náplně kapitol však byly nově zpracovány a doplněny nejen o nové klinické jednotky, ale i o současné diagnostické a terapeutické postupy.
Učebnice je...

vydáno: srpen  2012
doporučená cena: 125 Kč


Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení - 2. díl

Arnoldová, Anna

Třetí, doplněné vydání publikace věnované sociální péči v České republice. Na rozdíl od prvního, obecně zaměřeného dílu, je druhý díl plně věnován sociální péči. Autorka postupně rozebírá pojem sociálně-zdravotní situace člověka, sociálně-právní...

vydáno: červen  2011
doporučená cena: 460 Kč


Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení - 1. díl

Arnoldová, Anna

Třetí aktualizované vydání publikace věnované sociálnímu zabezpečení v České republice. První, obecně zaměřený díl učebního textu, který se věnuje problematice sociálního zabezpečení, podává přehled o subsystémech sociálního zabezpečení, vysvětluje...

vydáno: červen  2007
doporučená cena: 460 Kč


Učební texty otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro bakaláře...

Astl, Jaromír

Anotace není k dispozici.

vydáno: únor  2012
doporučená cena: 155 Kč


Detail knihy Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin
E-KNIHA

Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin

Báča, Václav - Džupa, Valér - Krbec, Martin a kol.

Skripta určená studujícím medicíny jsou věnovaná diagnostice a léčbě nejčastějších osteoporotických zlomenin. Jedná se o písemnou podobu studijních materiálů vytvořených k e-learningovému kurzu Osteoporóza (

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 100 Kč


Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin

Báča, Václav - Džupa, Valér - Krbec, Martin a kol.

Skripta určená studujícím medicíny jsou věnovaná diagnostice a léčbě nejčastějších osteoporotických zlomenin. Jedná se o písemnou podobu studijních materiálů vytvořených k e-learningovému kurzu Osteoporóza (

vydáno: únor  2017
doporučená cena: 90 Kč


Stres a jeho mechanismy

Bartůňková, Staša

Text je tematicky rozdělen do tří částí. První část řeší obecné problémy stresového syndromu. Věnuje se jak anatomickým strukturám a neurohumorálním dějům, tak i metabolickým a funkčním odezvám. Do této části je také zařazena problematika stresu a...

vydáno: leden  2011
doporučená cena: 145 Kč