English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Lexikologie korejštiny

Pucek, Vladimír

brožovaná,  230 str., 2. vydání
vydáno: květen 2013
ISBN 9788024622040
doporučená cena:  180 Kč

obálka  • anotace

Tato práce se zabývá slovní zásobou současného korejského jazyka s důrazem na její složení (původní slova korejská, silná vrstva slov sinokorejských a přejímání slov cizích). Klíčovou částí je kapitola o odvozování slov pomocí kompozit, afixací a honorifikační systém s četnými praktickými příklady. Zvláštní pozornost je věnována problému jazykové purifikace a rostoucí divergenci mezi jazykem obou částí rozdělené Koreje. Kniha je určena především pro studenty koreanistiky, ale může být užitečná i specialistům z oboru obecné a srovnávací jazykovědy.