English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc.

[Gerloch, Aleš (ed.): [Theoretical Problems of Law at the Turn of the 21st Century. Hommage to the 75th Birthday of Prof. Jiří Boguszak]]

Gerloch, Aleš (ed.)

brožovaná,  238 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2002
ISBN 8024604159
doporučená cena:  220 Kč

obálkaŽivot a dílo prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc.
Aleš Gerloch

S Jiřím Boguszakem na Kergueleny a zase zpátky (Několik osobních vzpomínek)
Petr Pithart

K životnímu jubileu významného právního vědce, J. Boguszaka
Zdeněk Jičínský

Sloboda, moc, právo
Eduard Bárány

Legitimizační fikce legality
Jiří Přibáň

Platnost nejen jako právně normativní existence
Miloš Večeřa

Zákon nebo precedens?
Aleš Gerloch

Hledání práva - nesprávnost v právu
Irena Pelikánová

Soudcovské právo
František Zoulík

Závaznost nálezů Ústavního soudu pro obecné soudy: pokus o stukturování
problému
Zdeněk Kühn

Listina základních práv a svobod a její osudy
Vladimír Mikule, Vladimír Sládeček

Paradoxy univerzalizace lidských práv
František Šamalík

K problematice vzdání se práva v českém právním řádu
Petr Troster

Kriminologie a ostatní kriminální vědy
Oto Novotný

Mánie a fobie při aproximaci práva
Luboš Tichý

Trend internacionalizace a europizace právního řádu v praxi Parlamentu ČR
Jan Kysela

Vysoké školy - akreditační reflexe
Pavel Hollander

Právní dějiny a Kleió-Múza dějepisectví
Karolina Adamová

Otázka kontinuity československého státu a práva v letech 1938-1

Pavel Maršálek

Počátky svobody tisku v českých zemích
Ladislav Soukup

Životopis jubilanta

Vybraná bibliografie

Autoři