English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Právněhistorické studie 42

Soukup, Ladislav (ed.)

brožovaná,  374 str., 1. vydání
vydáno: červen 2012
ISBN 9788024619941
doporučená cena:  385 Kč

obálka  • anotace

Po více než půl století plní Právněhistorické studie úlohu jediného českého a slovenského vědeckého sborníku, který uveřejňuje výsledky základního výzkumu v oboru právních dějin. Vedle původních článků a kritických recenzí přináší rovněž informace o životě české a světové právněhistorické komunity.
Jedním z hlavních témat oddílu Statě je v tomto ročníku sborníku idea stavovského státu v Evropě 20. století. Oddíl Materiály se tentokrát věnuje retribuci a politické očistě po roce 1945.