English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka

Kohlíková, Eva

brožovaná,  118 str., 2. vydání
ISBN 9788024619217
doporučená cena:  155 Kč

K titulu nebyla dodána obálka  • anotace

Učební text určený posluchačům FTVS UK je doplněním a praktickým ověřením teorie získané na přednáškách a samostudiem. Text se skládá ze dvou částí: jedna je věnována teoretickému popisu principu a postupu měření daných fyziologických parametrů, druhou část tvoří soubor protokolů určených studentům k vyplnění v průběhu praktických cvičení.