English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Základy lékařské psychologie pro studenty lékařství

[Basics of medical psychology for medical students]

Beran, Jiří - Tumpachová, Naděžda

brožovaná,  192 str., 3. vydání
vydáno: listopad 2009
ISBN 9788024617220
doporučená cena:  190 Kč

K titulu nebyla dodána obálka  • anotace

Třetí vydání učebního textu pro studenty lékařských fakult popisuje a interpretuje různé problémy, s nimiž se budoucí lékař může střetnout během komunikace s nemocným.
Obsah: komplexní pohled na nemocného, psychoterapie a medicína, základní komunikační dovednosti, nonverbální komunikace mezi zdravotníkem a pacientem, anamnéza zaměřená na psychologickou problematiku pacienta, rozhovor mezi zdravotníkem a pacientem, základy komunikace s pacientem v akutním psychotickém stavu, úvod do podpůrné psychoterapie, složky podpůrné psychoterapie, podpůrná psychoterapie jako samostatná metoda léčení, psychologické aspekty farmakoterapie, problémové situace mezi zdravotníky a pacienty, úvod do asertivní komunikace, relaxační techniky jako součást lékařské psychoterapie.