English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Čítanka mluvené češtiny

[A reader of spoken Czech]

Adamovičová, Ana - Čermák, František

brožovaná,  300 str., 1. vydání
vydáno: leden 2009
ISBN 9788024615936
doporučená cena:  325 Kč

K titulu nebyla dodána obálka  • anotace

Čítanka mluvené češtiny představuje výběr přepsaných nahrávek z Pražského mluveného korpusu (PMK), stále jediného reprezentativního zdroje současné mluvené češtiny. Je cenným materiálem jak pro domácí, tak i zahraniční uživatele, zachycujícím autentický a prototypický současný mluvený jazyk. Reprezentativnost vzorku mluvené češtiny, který tato příručka přináší, je dána vyváženým výběrem výpovědí respondentů na různá témata podle kategorií, na nichž se původní PMK budoval. Takto jsou zde zahrnuty jak texty monologické (formální, podle společných otázek), tak dialogické (neformální), které zhruba rovnoměrně odrážejí i sociolingvistické parametry, podle nichž se vybírali mluvčí (pohlaví, věk, vzdělání). Čítanka mluvené češtiny skýtá nepřeberné možnosti využití při výuce češtiny jako cizího jazyka. Zaplňuje tak mezeru v publikacích zachycujících současnou podobu mluveného jazyka a inspiruje k hlubšímu studiu jeho lexikonu, morfologie a syntaxe.