English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení - 1. díl

[Selected chapters on the social security system, Volume 1]

Arnoldová, Anna

brožovaná,  614 str., 3. vydání
vydáno: červen 2007
ISBN 9788024613932
doporučená cena:  460 Kč

K titulu nebyla dodána obálka  • anotace

Třetí aktualizované vydání publikace věnované sociálnímu zabezpečení v České republice. První, obecně zaměřený díl učebního textu, který se věnuje problematice sociálního zabezpečení, podává přehled o subsystémech sociálního zabezpečení, vysvětluje základní pojmy a výchozí strategie. Z obsahu prvního dílu: sociální stát a sociální politika, mezinárodní úmluvy v sociální oblasti, sociální politika v ČR, organizace a řízení sociálního zabezpečení, lékařská posudková služba, základní aktivity sociálního státu, tj. minimální příjem, důchodové a nemocenské pojištění, úraz a nemoci z povolání, péče o zdraví, sociální zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora, dítě v sociálním zabezpečení a sociální zabezpečení v Evropské unii. Všechny dostupné informace i právní předpisy jsou platné k dubnu roku 2007.