English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Social Medicine

Čeledová, Libuše - Holčík, Jan

brožovaná,  170 str., 1. vydání
vydáno: květen 2019
ISBN 9788024642765
doporučená cena:  240 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


  • anotace

Rozsah medicíny se v posledních několika desetiletích rozšířil tak, že zahrnuje nejen zdravotní problémy jednotlivců, ale i komunit. Zdraví je nezbytné pro socioekonomický rozvoj společnosti jako celku.
Sociální lékařství je socio-medicínská disciplína zaměřená na charakteristiky, dynamiku a determinanty zdraví obyvatelstva a na zdravotnické systémy, které pomáhají chránit, udržovat a zvyšovat úroveň lidského zdraví. Sociální lékařství studuje zdraví a nemoci v populaci, jejich determinanty a poskytování zdravotní péče.
Cílem sociálního lékařství je přispět ke zdraví obyvatelstva, definovat zdravotní problémy a potřeby, identifikovat prostředky, kterými lze tyto potřeby uspokojit, a zhodnotit, do jaké míry tyto zdravotnické služby a další činnosti tyto potřeby naplňují.