English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část

[Proprioceptive neuromuscular facilitation. Part 1]

Holubářová, Jiřina - Pavlů, Dagmar

brožovaná,  116 str., 3. vydání
vydáno: květen 2019
ISBN 9788024636078
doporučená cena:  115 Kč

obálka  • anotace

Třetí vydání učebního textu, který je určen pro studenty fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Publikace obsahuje výklad základních technik konceptu PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) a jejich praktické využití pro oblast končetin, trupu a hlavy. Zařazeny jsou i názorné obrázky, demonstrující výchozí a konečnou pozici u každé techniky, se zdůrazněním úchopů a vedení pohybu terapeutem. Pro přehlednost a usnadnění opakování postupů PNF jsou zařazeny i přehledné tabulky.