English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Trénink mládeže v bězích na střední a dlouhé tratě

[Training young athletes in middle-distance and long-distance running events]

Bahenský, Petr - Bunc, Václav

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  prosinec 2018
ISBN 9788024639994 (PDF)

doporučená cena:  130 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Navzdory vzrůstající popularitě běhu je literatury věnované běžeckému tréninku mládeže stále nedostatek. Stejně tak málo pozornosti je věnováno běhu na výkonnostní, a nikoli rekreační úrovni. Petr Bahenský vychází ze své dlouholeté praxe atletického trenéra a přináší shrnutí tréninkových prostředků vhodných pro běžce v žákovském a dorosteneckém věku, spolu s tím se zabývá problematikou předčasné specializace a představuje metody použitelné pro analýzu absolvovaného tréninku. Následně se na základě vyhodnocení tréninku svých svěřenců věnuje vlivu specifických a nespecifických tréninkových prostředků, latentnosti efektu absolvovaného tréninkového zatížení a vlivu úrovně síly dolních končetin na techniku běhu. Čtenářům se tak dostává do rukou užitečný průvodce na cestě mladých běžců k dosažení vrcholové výkonnosti v dospělosti.