English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis

Šmahel, František - Silagi, Gabriel

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  prosinec 2018
ISBN 9788024641782 (PDF)

doporučená cena:  380 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Edice nejstarších statut pražské univerzity zahrnující také další související texty je mimořádně šťastnou volbou pro začátek nové ediční řady zpřístupňující prameny ke starším dějinám pražské univerzity. Konstatuji to i s představou plánovaných dalších svazků, jejichž editoři jsou v mnohem výhodnější situaci. Mají za úkol zpřístupnit zcela konkrétní úřední knihy, zatímco v případě edice připravené Františkem Šmahelem a Gabrielem Silagim bylo nutné sáhnout po celé řadě pramenů a jejich různých variant, aby potenciálním uživatelům zpřístupnili zásadní normy upravující vnitřní život pražského vysokého učení a jeho jednotlivých součástí. Edici by ovšem nebylo možné připravit, kdyby jí nepředcházel dlouholetý badatelský zájem a publikování několika přípravných studií. Tím byla řada problémů již dříve představena odborné veřejnosti a zpřístupněna široké mezinárodní diskusi.
Je dobře, že editoři nezůstali pouze u středověkého písemného materiálu a dovedli svou edici až na počátek 17. století, kdy byla nedlouho po reformě utrakvistická univerzita ve své stávající podobě zrušena a nahrazena jiným - co do vyznání i struktury - modelem raně novověkého vysokého učení. Kromě toho, že to vyžadovaly souvislosti (se staršími statuty se během zamýšlených reforem v 16. a 17. století nadále pracovalo), tedy bylo možné do knihy zahrnout i relativně rozsáhlá akta rektorů, zpřístupněná dosud jen v zastaralé a špatně dostupné edici z první poloviny 19. století.
Řazení jednotlivých pramenů za sebou je přehledné a logické. Začíná se těmi, jež zahrnovaly celou univerzitu, následují statuta jednotlivých fakult a kolejí, na něž navazují další související texty a přílohy. V edici samotné i v úvodu jsou přitom prameny sledovány v širokém středoevropském kontextu, zejména ve vztahu k univerzitám ve Vídni a v Lipsku, s nimiž byla Praha v mnohých vazbách, proto i tamní písemnosti mohou ledacos osvětlit. To je i případ statut lipské univerzity editovaných v příloze. Edici předchází úvod a uzavírají ji podrobné rejstříky, které uživateli mimořádně usnadní orientaci v knize a její praktické použití.
(...)
Laťka ediční řady je tak hned na počátku nastavena hodně vysoko. Rukopis velmi rád doporučuji k vydání.

Z recenzního posudku: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.