English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Trénink mládeže v bězích na střední a dlouhé tratě

[Training young athletes in middle-distance and long-distance running events]

Bahenský, Petr - Bunc, Václav

brožovaná,  150 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2018
ISBN 9788024639703
doporučená cena:  180 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Navzdory vzrůstající popularitě běhu je literatury věnované běžeckému tréninku mládeže stále nedostatek. Stejně tak málo pozornosti je věnováno běhu na výkonnostní, a nikoli rekreační úrovni. Petr Bahenský vychází ze své dlouholeté praxe atletického trenéra a přináší shrnutí tréninkových prostředků vhodných pro běžce v žákovském a dorosteneckém věku, spolu s tím se zabývá problematikou předčasné specializace a představuje metody použitelné pro analýzu absolvovaného tréninku. Následně se na základě vyhodnocení tréninku svých svěřenců věnuje vlivu specifických a nespecifických tréninkových prostředků, latentnosti efektu absolvovaného tréninkového zatížení a vlivu úrovně síly dolních končetin na techniku běhu. Čtenářům se tak dostává do rukou užitečný průvodce na cestě mladých běžců k dosažení vrcholové výkonnosti v dospělosti.