English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Příběh ruské geopolitiky

[The story of Russian geopolitics]

Kurfürst, Jaroslav

brožovaná,  444 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2018
ISBN 9788024640266
doporučená cena:  440 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Práce kolegy Kurfürsta je pro českou veřejnost nesmírně důležitá. Je dosti knih o ruské politice i o ruských dějinách, jsou monografie o ruských politicích - ale scházela kniha o tom, jak Rusko chápe své vlastní "kde jsme" a "co je naše". Vzhledem k současným českým debatám o tom "kde jsme", i k ruským snahám do těchto debat zasahovat, je to kniha nanejvýš aktuální. Je psána odborně a přitom srozumitelně, bez nadmíry odborných pojmů (ale i bez laciných žurnalismů), takže bezpochyby splní svůj účel.

Z recenzního posudku: Prof. Martin Putna

Posuzovanou práci považuji za zajímavý počin, který si jistě zaslouží být publikován a má potenciál si najít početné čtenářstvo. Práce přináší kvalitní shrnutí různých geopolitických diskursů, které ovlivňovaly (geo) politické myšlení od carského Ruska až do současnosti. Je zřejmé, že práce je plodem dlouholeté pečlivé práce, množství citovaných autorů je mimořádné a práci rozhodně nechybí dostatečná detailnost. Práce má obdivuhodný rozsah a záběr - časově se rozpíná nad celými středověkými i moderními dějinami Ruska a zajímavě kombinuje analýzu politických filosofů a dalších myslitelů na jedné straně a rozbor politické praxe na straně druhé.

Z recenzního posudku: Prof. Petr Kratochvíl, Ph.D