English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu

[Ethics of intercultural and inter-religious dialogue]

Červenková, Denisa

brožovaná,  156 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2018
ISBN 9788024639116
doporučená cena:  200 Kč

obálkaLidské jednání je spoluutvářeno teoretickými koncepty a názorovým systémem, který stojí v pozadí konkrétních etických postojů. Studie se soustředí na problematiku mezikulturního a mezináboženského soužití a zkoumá, co v této oblasti může nabídnout teologie a její pohled na některé podstatné společenské otázky (obavy z proměn společnosti, kulturní a náboženské rozrůzněnosti, migrace). Autorka vymezuje v teologické perspektivě základní pojmy a paradigmata pro interpretaci vztahů mezi různými kulturami (kultura, náboženství, multikulturalita, interkulturalita, dialog) a zkoumá vliv klíčových kategorií křesťanské epistemologie (trojičně-christologická výpověď o transcendenci, práce s reciprocitou a diferencí ve vztahu, kategorie agapé a kenósis) na utváření etických pravidel mezikulturního a mezináboženského dialogu.