English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství

Čeledová, Libuše a kol.

Přeložil: Býma, Svatopluk
e-kniha,  1. vydání
vydáno:  září 2018
ISBN 9788024640426 (PDF)

doporučená cena:  120 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Učební text přináší studentům zubního lékařství aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty lékařských fakult, ale mohou jej využít i studenti dalších humanitně zaměřených vysokých škol. Čtenáři zde naleznou základní informace o systému zdravotní péče, postavení a úloze primární péče, otázkách zdraví a nemoci, sociálních determinantách zdraví, zdravotní politice a zdravotní gramotnosti. Další kapitoly se zabývají statistikou, biostatistikou, demografií, studiem zdravotního stavu obyvatelstva, Mezinárodní statistickou klasifikací nemocí a zdravotnickým informačním systémem. Součástí sociálního lékařství je i lékařství posudkové a o činnosti lékařské posudkové služby ve vztahu k zubnímu lékařství pojednává kapitola o posudkové činnosti. Nechybí ani kapitoly o problematice stáří a stárnutí. Text je zakončen krátkým vhledem do dějin zubního lékařství. Cílem učebního textu je poukázat na hodnotu zdraví a na potřebu rozvíjet schopnosti lidí chránit, udržovat i zlepšovat své zdraví, do něhož neoddělitelně zdraví orální náleží.