English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu. Díl. I.

[Sources to the history of criminal law in the Czech Lands during absolutism. Volume 1]

Koupil, Ondřej - Koupilová, Marcela - Malý, Karel - Šouša, Jiří - Šouša, Jiří - Vojtíšková, Jana - Woitschová, Klára

brožovaná,  344 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2018
ISBN 9788024637754
doporučená cena:  390 Kč

obálkaKniha představuje prameny k trestnímu právu v českém státě v 17. a v první polovině 18. století. Klade si za úkol seznámit historiky, právníky, ale i širší veřejnost s kořeny právní kultury, ze které se zrodilo moderní trestní právo konce 18. a 19. století platné v českých zemích. Absolutistické zákoníky začínají opouštět sakrální chápání zločinu a trestu a výrazně uplatňují státní zájem, ať je již chápán jako vůle panovníka, či absolutistického státu jako celku. Bez pochopení tohoto mezistupně mezi stavovstvím a dobou moderní neporozumíme logice evoluce trestněprávních koncepcí a vývoji, ke kterému dochází zvláště v době ovlivněné idejemi osvícenství.