English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Modality in Spanish and Combinations of Modal Meanings

Kratochvílová, Dana

brožovaná,  160 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2018
ISBN 9788024638690
doporučená cena:  210 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Monografie se zabývá španělskou modalitou. Analýza španělského modálního systému je postavena na teoretické koncepci vypracované Bohumilem Zavadilem, která pracuje se spektrem modálních významů. Práce se zaměřuje na oblasti, kde se jednotlivé modální významy prolínají nebo vzájemně ovlivňují. Teoretické zkoumání je doprovázeno korpusovými analýzami, které sledují použití slovesného způsobu ve vybraných konstrukcích, případně modální interpretaci konkrétních výpovědí v závislosti na kontextu. Je formulován závěr, že oblasti přechodu mezi dvěma modálními významy jsou zcela přirozenou součástí španělského modálního systému a kombinace dvou modálních významů uvnitř jediné výpovědi má přímé důsledky na volbu modu.